Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jens Christian Mogensen

Oprindelig forfatter HLars
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jens Christian Mogensen, 11.9.1890-16.6.1962, departementschef. Født i Nimtofte, død i Gentofte, begravet Mariebjerg kgd., Lyngby. M. blev student fra Århus katedralskole 1908, cand.jur. 1914, sagførerfuldmægtig s.å. og overretssagfører 1919 (bestallingen deponeret). Under indkaldelse til sikringsstyrken under første verdenskrig uddannedes han til sekondløjtnant i fodfolket. Sin livsgerning udførte han i landbrugsministeriet hvor han ansattes 1917, blev sekretær 1919, fuldmægtig 1927, ekspeditionssekretær 1931 og kontorchef 1932. Chefstillinger beklædte han 1940-60, først som direktør for ministeriets erhvervsdirektorat og fra 1946 som departementschef for ministeriets 2. departement, erhvervsdepartementet. Under 1930ernes krise og de efterfølgende krigsår lagdes der ekstra beslag på hans arbejdskraft. Han var medlem af bestyrelsen for statens kornkontor 1938, af det erhvervsøkonomiske råds arbejdsudvalg 1939-40 og af udvalget vedrørende varetilførsler 1941-47. De efterfølgende år prægedes af en gradvis afvikling af erhvervslivets restriktioner, men i de sidste år af sin embedsperiode var M. atter inddraget i tilrettelæggelse af landbrugsordningen som skulle støtte dansk landbrug i perioden indtil det forventede medlemskab af EF. Udgået fra et embedsmandshjem og tjenstgørende i centaladministrationen fra første verdenskrig havde M. en del af den gamle embedsmandstype i sig og kunne have svært ved at tilpasse sig de ændrede forhold under og efter anden verdenskrig. Det hang også sammen med hans noget tilbageholdende og lidt generte væsen der lod ham virke afmålt, måske endog lidt bøs, over for dem der ikke kendte ham, men bag hans departementale korrekthed lå elskværdighed og varme der i uformelle sammenkomster kunne få ham til at hente sangbogen frem og føre an i fællessang. Deri lå en arv af grundtvigsk folkelighed som også viste sig i hans mangeårige medlemskab af Vartovs menighedsnævn. Fra sin ungdom var han knyttet til administrationen af Kbh.s understøttelsesforening som sekretær, senere hovedkasserer. Hans sociale interesse sås også i medlemskab af Kbh.s socialfilantropiske boligselskabs og Filadelfias bestyrelser. Hans nationale holdning førte ham ind i bestyrelsen for Kbh.s sønderjyske forening og i grænseforeningens hovedbestyrelse. 1945-48 var han medlem af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945. M. udgav Den frie Fattigforsorg i Kbh. og Kbh.s Understøttelsesforenings Historie 1874-1924, 1924, og Kbh.s Understøttelsesforenings 60-Aars Jubilæum, 1935. Bror til M. var departementschef i undervisningsministeriet Eiler Mogensen, 1905-1975, rektor ved Odense katedralskole, senere Lyngby statsskole Poul Mogensen, 1895-1980, og forstander for Ribe seminarium Svend Mogensen, f. 1896.

Familie

Forældre: sognepræst, senere provst Mogens Kristian M. (1860-1926) og Martha Johanne Balslev (1864-1957). Gift 18.8.1920 i Oslo (Uranienborg k.) med Julie Margarete Falsen, født 18.9.1896 i Oslo, d. af civilingeniør Hagbarth F. (1857-1916) og Margrethe Arnesen (1864-1907).

Udnævnelser

R. 1934. DM. 1942. K2. 1949.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Helge Larsen: Jens Christian Mogensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. januar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294382