Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Alfred Wassard

Oprindelige forfattere MeHa og HLars

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Alfred Wassard, 16.8.1906-31.12.1990, borgmester. Alfred Wassard blev student fra Metropolitanskolen 1925, cand.jur. 1933, var ansat i arbejdsdirektoratet 1933-34 og derefter i direktoratet for sygekassevæsnet, sidst som kontorchef, til 1962 da den offentlige sygesikring afløste sygekasserne. 1962-67 var han formand for fortsættelsessygekassen Danmark. 1943-62 var han medlem af Kbh.s borgerrepræsentation, valgt af det konservative folkeparti, og 1962-78 borgmester i magistratens 4. afdeling. Juni-okt. 1947 var han medlem af folketinget for Østre storkreds, indtrådt som stedfortræder ved kommandør C. Westermanns død. Alfred Wassard var politisk interesseret fra tidlig ungdom og deltog sammen med Aksel Møller i ledelsen af Studenterforeningens konservative fraktion, var med i Akademisk skyttekorps og redigerede en tid bladet Konservativ Ungdom. Desuden var han med til at skrive og spille Studenterforeningens revyer. Som statstjenestemand var han optaget af standens løn- og arbejdsvilkår og var formand for foreningen af embedsmænd i socialministeriets institutioner 1942-46 og 1949-61 hvad der førte ham ind i ledelsen af danske statsembedsmænds samråd 1943-62. Ministeriernes månedsblad Samrådet redigerede han 1944-62.

Alfred Wassard sad i hovedbestyrelsen for det konservative folkeparti 1949-73 og var formand og ordfører for den konservative gruppe i borgerrepræsentationen 1951-62. Sin hovedindsats i Københavns bystyre øvede han som borgmester i 4. afdeling. Han var formand for bygningskommissionen og medlem af boligkommissionen, statens vejnævn og af byplannævnets Kbh.s afdeling 1962-78 og af egnsplanrådet for Kbh.s-egnen 1966-72, af det særlige bygnings-syn og bygningsfredningsfonden 1966-78. Hans første større sag var Kbh.s kloakvands samling i én ledning til renseanlægget på Lynetten der blev færdig et par år efter hans afgang. Han arbejdede for en adskillelse af kørende og gående trafik ved udvidelse af gågadenettet og søgte at få trafikken fra Lyngbyvej ført uden om byens centrum ad "Søringen" og under Vesterbro og havnen til Amager, men det strandede på modstand i pressen og blandt beboere i de berørte kvarterer. Af den påtænkte Amagerby er Bellacentret realiseret. Alfred Wassard var talsmand for at bevaringsværdige gamle huse blev restaureret så den indre by ikke blev kontorer og forretninger uden beboelsesejendomme og virkede for at få plantet flere træer i gader og på pladser samt førte an i kampagner for at holde byen ren. Ved hans afgang 1978 som borgmester udsendte magistraten med Alfred Wassard som redaktør Træk af byens ansigt 1938-78 med tekst af V. Malling. Efter sin afgang dyrkede Alfred Wassard sin interesse for byens huse, gader og pladser i artikler i Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad. 1983 udgav han Københavns ældste Kærne, året efter fulgteKøbenhavn mellem Søerne og Amaliehaven. Endvidere udgav han erindringsværket Det søde og det sure : 35 år på Københavns Rådhus, 1986. Som bestyrelsesmedlem i L'union française og L'amicale française virkede han for dansk-fransk samarbejde.

Familie

Alfred Wassard blev født i København (Jac); begravet på Vestre kirkegård, København.

Annonce

Forældre: urtekræmmer Peter Emil Jørgensen (1878-1955) og Agnes Johanne Larsen (1878-1952). Navneforandring fra Wassard Jørgensen 1971. Gift 1. gang 9.2.1934 med Marie Jeanne Griffon, født 1.8.1908 i Lorient, Frankrig, død 5.9.1961 i Kbh. (Skt. Andreas), d. af apoteker Alexander G. (død 1956) og Jeanne Marie Orveillon (død 1956). Gift 2. gang 29.3.1963 i Kbh. (b.v.) med tidl. biografdirektør IIse Käthe Pannewitz, født 8.1.1921 i Dresden, d. af håndværksmester Rudolf P. (1892-1975) og Klara P. (1900-80).

Udnævnelser

R. 1962. R1. 1970. K. 1978.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1947. Mal. af H. C. Bärenholdt, 1973 (Kbh.s rådhus). Karikaturer. Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Helge Larsen: Alfred Wassard i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299161