Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Erik Jessen

Oprindelige forfattere MeHa og Rerup

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Erik Jessen, 23.9.1919-17.3.2002, amtsborgmester. Erik Jessen tilhørte på fædrene side en sønderjysk landboslægt, på mødrene side en vidtforgrenet Åbenråfamilie. Faderen åbnede 1911 en blandet manufakturforretning i Åbenrå der sidst i 1930erne var blevet til byens største forretning i tekstil og beklædning, han drev desuden en engroshandel og strikvarefabrikken Acorn.

Efter realeksamen 1935 var Erik Jessen i manufaktur-handlerlære hos Helmer & Jørgensen i Sønderborg hvorfra han 1938 fortsatte til Nyborg (Wildes Varehus) og – afbrudt af soldatertiden – til Århus hvor han 1941 tog handelseksamen og var ansat i Magasin du Nord. 1943 vendte han tilbage til Åbenrå. Forretningen blev omdannet til et familieselskab. Fra 1953–78 var Erik Jessen administrerende direktør for firmaet Peter Jessen, Åbenrå A/S, fra 1954–60 tillige medlem af bestyrelsen for Dansk provins tekstilhandlerforening.

Erik Jessen voksede op i en nationalt bevæget tid og i et politisk engageret hjem, hans far var 1922–46 konservativt byrådsmedlem. Som dansk dreng i datidens Åbenrå hørte det sig næsten til at man var spejder. Erik Jessen blev 1927 medlem af Det danske spejderkorps og deltog siden meget aktivt i dette arbejde. 1938 fik han på et såkaldt primitivt kursus berøring med de kredse der søgte at føre korpset tilbage til Baden-Powell's oprindelige pædagogiske ideer. Erik Jessen var 1946–56 kolonnechef for Åbenrå, redigerede 1950–54 Spejdernes Magasin og var 1956–66 som leder af førertræningen medlem af Det danske spejderkorps' ledelse, 1966–72 bestyrelsesmedlem. 1969 var han lejrchef for Ny Hedebylandslejren syd for Åbenrå.

Annonce

Under krigen deltog Erik Jessen i modstandsbevægelsen. Han tilhørte Åbenråkredsen, måtte 1944 gå under jorden og medvirkede herefter ved forskelligt modstandsarbejde i Nørrejylland. Gennem kredsen kom han i berøring med Dansk samling og var i sept. 1945 medstifter af bladet Slesvigeren som var sydslesvigaktivistisk og tillige indtog en kras holdning over for de af besættelsestiden belastede hjemmetyskere. En udløber af den lokale modstandsrørelse var Dansk kommunal vælgerforening uden for partierne som Erik Jessen repræsenterede i byrådet fra 1956 -da han kom ind som suppleant – til 1970. Erik Jessen valgtes 1958 til borgmester med de borgerlige partiers stemmer der måtte støttes af hjemmetyskernes to mandater, men konsoliderede hurtigt sin stilling som en overmåde pragmatisk politiker der formåede at samle tillid om sin ledelse af byens stærke udvikling i denne periode. Hertil bidrog hans interesse for byplanlægning og hans heldige hånd med henblik på udbygningen af Åbenrå havn.

Forud for kommunalreformen i 1970 opløste den upolitiske vælgerforening sig, og Erik Jessen stillede op som spidskandidat for partiet venstre. Han valgtes både til byrådet (men søgte ikke genvalg som borgmester og forlod byrådet i 1972) og til amtsrådet. Han var 1970-82 amtsborgmester i Sønderjylland som foruden de traditionelle amtskommunale opgaver havde særlige funktioner i forhold til de nationale mindretal nord og syd for grænsen og i samarbejdet over grænsen med de tyske naboamter, fx om vej- og digeanlæg. Erik Jessen lagde megen vægt også på disse funktioner og understregede desuden ofte vigtigheden af at bevare kontakten med mennesker uden for politik og offentlig administration.

Erik Jessen var medlem af en række bestyrelser, bl.a. for forsikringsselskabet Tryg-Liv, Jyllands Kreditforening og formand for bestyrelserne for Sydbank A/S og forsikringsselskabet Norden. -Forbundsrepublikken Tysklands store fortjenstkors 1979.

1997 udkom hans erindringsværk Bare han får sin vilje.

Familie

Erik Jessen blev født i Åbenrå og døde smst.

Forældre: manufakturhandler Peter Nissen J. (1886–1953) og Anna Hansen (1888–1973). Gift 16.12.1944 i Århus (Skt. Johannes) med Karen Lissen Nielsen, født 21.11.1921 i Århus, d. af stationsleder ved Post- og telegrafvæsenet Jørgen Aage N. (født 1894) og Dagmar Rasmussen (1894– 1968).

Udnævnelser

R. 1974.

Ikonografi

Mal. af Franciska Clausen, 1968 (Åbenrå rådhus). Mal. af Viggo Kragh-Hansen, 1978 (amtsgården, Åbenrå). Foto.

Bibliografi

Interviews i Jydske tid. 9.9.1979, Vestkysten 15.9. s.å. og i Jyllandsposten 20.9. s.å. Flensborg avis 23.9. s.å. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Lorenz Rerup: Erik Jessen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 24. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292187