Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Matthias Güldencrone

Oprindelig forfatter GoNo
/pre, function 'string.contains' failed with response:
missing value for parameter 'first' (index 0)

Matthias Güldencrone, 2.(3.)3.1703-12.10.1753, lensbaron, amtmand, direktør for collegium medicum. Født på Vilhelmsborg, død i Haderslev, begravet sst. G. blev 1720 sekretær i danske kancelli, 1728 landråd i Holsten, 1750 deputeret i rentekammeret og som Jacob Benzons efterfølger patron og direktør for collegium medicum. 1752 afskedigedes han fra rentekammeret og udnævntes s.å. til amtmand i Haderslev. – G. besad, måske som en arv efter sin morfar, gehejmeråd Matthias Moth, en opvakt videnskabelig sans og interesse, så han uden nogen akademisk uddannelse under sit ophold, først i hjemmet og senere hos sin hustrus første mand, kunne tilegne sig en vis lærdom der siden gav sig udslag i at han forberedte en dansk metrisk oversættelse af Ovids metamorfoser, til hvilken dog nok hans morfar var den egentlige forfatter, og hvis publikation i øvrigt blev hindret ved hans død, ligesom også i den store interesse han i sit præsidium for collegium medicum viede lægevidenskaben, ligeledes i morfaderens ånd. Ikke blot udfoldede han stor og prisværdig energi for at bringe kollegiet ud af den tilvante slendrian og bringe det til at fremme de store organisatoriske opgaver, der var foreskrevet det, men med støtte i kgl. reskripter lykkedes det ham til trods for sej passiv modstand fra kollegiets.medicinske medlemmer og særlig fra dets dekan B. de Buchwalds side at fremtvinge en af kollegiet besørget indsamling og udgivelse af et i hvert fald i det ydre meget anseligt bind lægevidenskabelige afhandlinger, Acta medica, der efter G.s plan skulle udgøre en værdig fortsættelse af de gamle betydningsfulde Bartholinske Acta. Endvidere benyttede han den del af de pengemidler som det lykkedes ham at få stillet til kollegiets disposition, til et lægevidenskabeligt rejsestipendium samt til præmier for de bedste arbejder i det projekterede andet bind Acta, hvis udgivelse dog efter hans uventede død definitivt stilledes i bero. – G. overtog 1747 baroniet Vilhelmsborg. – Konferensråd 1736.

Familie

Forældre: baron, stiftamtmand Christian G. (1676-1746) og Margrethe Amalie Moth (1683-1755). Gift 31.8.1731 i Pløn med baronesse Frederikke Hedevig Albertine v. GOrtz, født 11.9.1704, død 23.12.1779 i Hamburg (gift 1. gang 1723 med rigsgreve, gehejmeråd Bertram Rantzau til Salzau og Rethwisch, 1678-1730, – 1. gang 1704 med Lucie Blome, 1688-1749; ægteskabet opløst 1712; hun gift 2. gang 1718 med Ditlev Ahlefeldt til Haseldorf, 1675-1726, gift 1. gang 1699 med Magdalene Sibylle Ahlefeldt, 1675-1718), d. af overhofmarskal, baron Otto Frederik v. G. og Anna v. Negendanck. – Far til Frederik G.

Udnævnelser

Hv.R. 1750.

Annonce

Ikonografi

Mal. af person i ordensdragt, formentlig af P. Als, 1751, antages af forestille G. G.s buste afbildet på mal. af familien af L. Lønberg 1774 og 1787.

Bibliografi

Danm.s adels årbog LU, 1935 II 60f. A. F. Büschings Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften I, 1754 263-66.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Gordon Norrie: Matthias Güldencrone i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290354