Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Heinrich v. Levetzow

Oprindelig forfatter HJrg
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Heinrich v. Levetzow, 4.10.1734-24.3.1820, amtmand. Født på Schwissel, Mecklenburg, død i Fr.borg, begravet i Kbh. (Petri k.). v. L. var fra sin ungdom knyttet til enkedronning Sophie Magdalenes hof hvor han langsomt tjente sig op i graderne og endte som hendes overjægermester og hofmarskal. 1770–1809 var han dernæst jægermester over Hørsholm amt og forbandt hermed fra 1771 stillingen som amtmand over Fr.borg, Kronborg og Hørsholm amter. Desuden virkede han 1771–1805 som over-stutmester og 1777–1805 som medlem af direktionen for stutterierne. Han afskedigedes fra alle disse stillinger 1805. Han støttede ivrigt reform-bestræbelserne på landbovæsenets område og var medlem af den såkaldte lille landbokommission. v. L. ejede gården Kokkedal. Han blev 1776 optaget i den danske adel. – Kammerherre 1766. Gehejmeråd 1776. Gehejmekonferensråd 1790.

Familie

Forældre: Hans Heinrich v. L. til Hoppenrade, Schorrentin, Schwarzenhof m.m. (død 1761) og Anna Dorothea Elisabeth v. Plessen (1695–1739). Gift 13.12.1765 i Kbh. (Slotsk.) med komtesse Frederikke Louise Schaffalitzky de Muckadell, født 11.6.1749 i Kbh. (Slotsk.), død 29.12.1786 i Hillerød, d. af kaptajnløjtnant, senere oberstløjtnant, gehejmeråd, greve Albrecht Christopher S. de M. (1720–97, gift 2. gang 1769 med Christiane Sophie Ernst, 1711–71 (gift 1. gang med kancelliråd Marcus Fogh til Brobygård, 1698–1764, gift 2. gang 1765 med generalmajor Hans Friederich Windtztil Brobygård, 1702–65), gift 3. gang 1773 med Birthe Kirstine Juel Reedtz, 1739–90 (gift 1. gang 1764 med landsdommer, etatsråd, senere konferensråd Erik Skeel v. Holsten til Arreskov, 1710–72, gift 1. gang med Sophie Hedevig v. Finecke, 1717–60)) og Christiane Sophie v. d. Lühe (1732–50).

Udnævnelser

Hv.R. 1769. Bl.R. 1810. DM. 1810. L'Union parfaite 1768.

Annonce

Ikonografi

Mal. af C. Rafn, 1770 (Arreskov; Lerchenborg). Tegn. af C. Løffler, 1794 (Fr.borg).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé 1–11, 1895–96; IX, 1922. Charlotte Dorothea Biehl: Breve om kong Chr. VII, udg. samme, 1901 176. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I, 1904. – C. Nyrop: J. F. Classen, 1887. Edv. Holm: Kampen om landboreformerne, 1888 (reproudg. 1974). Hans Jensen: Dansk jordpolitik I, 1936 (reproudg. 1975).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Harald Jørgensen: Heinrich v. Levetzow i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293526