Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Michael Treschow

Oprindelig forfatter HJrg
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Michael Treschow, 5.3.1741-5.6.1816, højesteretsassessor, amtmand. Født i Våge, Gudbrandsdalen, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). T. blev privat dimitteret 1755, studerede først teologi, men tog 1764 juridisk embedseksamen. Han ansattes derefter 1766 som sekretær i kancelliet og deltog i flere vigtige kommissionsarbejder. 1771 rykkede han ind som assessor i højesteret og virkede i denne stilling i henved 30 år.

Han hørte til rettens mere selvstændige personligheder og anlagde ofte originale synspunkter. Sammen med fem andre assessorer tog han 1794 varmt til orde for borgernes ret til at prøve øvrighedens afgørelser ved domstolene. 1799 forlod han retten og modtog udnævnelse til amtmand i Roskilde, men på grund af dårligt helbred forlod han allerede 1808 denne stilling. "Han var en dygtig og selvstændig Jurist, som flyttedes fra sin rette Hylde, da han blev Amtmand", udtaler J. K. Høst i sine erindringer. Ved siden af de ovennævnte embeder beklædte T. 1776-78 stillingen som medlem af teaterdirektionen, og 1784 fik han sæde i den kommission der skulle undersøge teatrets forhold. 1811 blev han medlem af kommissionen angående sundhedspolitiets forbedring. 1781 optoges T. i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og sprog; han var dets forstander fra 1798 og leverede flere bidrag til Nye danske Magazin. -Adlet 1812. – Justitsråd 1774. Etatsråd 1779. Konferensråd 1784.

Familie

Forældre: sognepræst, siden i Søllerød Herman T. (1705-74) og Anna Schielderup Arentz (ca. 1709-57, gift 1. gang 1720 med residerende kapellan ved Frue k. i Trondhjem, mag. Peter Lund, 1664-1735, gift 1. gang med Anna Jacobsdatter Hersleb, 1662-1719 (gift 1. gang 1684 med sognepræst til Ytterøen Frederik Hansen Meyer, død 1691)). Gift 8.4.1778 i Kbh. (Garn.) med Christina Elisabeth Wasserfall, født 23.7.1753 i Kbh. (Ty. ref.), død 31.3.1823 sst. (Ty. ref.) (gift 1. gang 1773 med kancelliråd, deputeret Peter Henningsen, ca. 1737-75), d. af fabrikant Peter W. (1719-82, gift 1. gang 1756 med Catharina Wilhelmina Heerstadt, død 1760, gift 3. gang 1762 med Cathrine Elisabeth Colsmann, 1732-87, gift 1. gang 1755 med vinhandler Daniel Walcker, ca. 1714-59) og Christine Cathrine Chombardt (død 1755). – Far til F. T. Bror til Herman T.

Annonce

Udnævnelser

R. 1811. K. 1812.

Ikonografi

Mal. efter 1812.

Bibliografi

Jens Kragh Høst: Erindr., 1835 37. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I, 1915-30. Troels G. Jørgensen: Danm.-No.s højesteret 1790-1814, 1930. Kj. Winding: Treschow. Advokat, godsejer, politiker, Oslo 1951. Højesteret 1661-1961 I-II, 1961.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Harald Jørgensen: Michael Treschow i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. januar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298536