Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Joseph Michaelsen

Oprindelig forfatter HjorthN
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Joseph Michaelsen, 31.8.1826-12.4.1908, postembedsmand, forfatter. Født i Næstved (Mos.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). M. gik i skole i Vordingborg, senere i det von Westenske institut i Kbh. og blev 1845 student herfra. 1846-51 var han medarbejder ved Fædrelandet, derefter en kort tid ved Flyveposten. Efter 1853 at være blevet cand.polit, ansattes han i finansministeriet, Øresunds- og strømtoldkontoret og dyrkede samtidig journalistisk virksomhed, var 1855-61 redaktør af I Hjemmet, 1861-63 af Meir Goldschmidts Hjemme og Ude (senere Norden) og jan.-marts 1863 af dagbladet Danmark. 1858 ansattes han som assistent i generaldirektoratet for postvæsenet hvor han 1865 konstitueredes og n.å. udnævntes til fuldmægtig. 1876-79 var han postmester i Slagelse. - 1859 udarbejdede M. et lille skrift Om Transitportoens og den internationale Portos Afskaffelse og Afløsning. Skriftet blev ikke trykt eller på anden måde kommuniceret fremmede poststyrelser og regeringer før 1868, og da havde allerede en på amerikansk initiativ 1863 sammenkaldt konference drøftet transitspørgsmålet og andre for den internationale udveksling vigtige spørgsmål. Da Verdenspostforeningen stiftedes 1874 "som født af et universelt Behov" skete dette da heller ikke på grundlag af M.s krav om transitfrihed, men derimod med transitpligt efter nærmere fastsatte regler. M.s pjece bærer dog vidnesbyrd om at han har haft en forståelse af at de meget indviklede porto- og transitafregningssystemer i høj grad var forældede og måtte afløses af andre, og som en anerkendelse heraf fik han 1906 tildelt fortjenstmedaljen i guld. - M.s journalistiske virksomhed bragte ham i nær forbindelse med mange af tidens ledende mænd. Han stod i opposition til den rådende nationalliberalisme og dennes arvtagere, og 1865 var han meget virksom ved dannelsen af ministeriet Frijs-Frijsenborg på basis af hvad man senere ville have kaldt et agrarisk program. 1871 var han medstifter af Den danske Landmandsbank. M., der var en god stilist, har skrevet en mængde politiske artikler, forskellige brochurer samt besørget adskillige bearbejdelser og oversættelser. Desuden har han under titlen Fra min Samtid skrevet sine erindringer, et værdifuldt memoireværk der giver mange oplysninger til hans samtids historie, navnlig i politisk henseende.

Familie

Forældre: købmand Juda M. (1797-1852) og Rebekka Israel Levin (1791-1864). Gift 2.6.1854 på Frbg. med Dorothea Frederikke Louise Hammer, født 6.2.1831 på Frbg., død 6.5.1909 sst., d. af murermester Johan Frederik H. og Jacobine Christine Holm.

Udnævnelser

F.M.l. 1906.

Annonce

Ikonografi

Buste af Johs. Mølgaard, 1905 (Dansk post- og telegrafmus.; Fr.borg). Medalje af S. Lindahl, 1906. Foto.

Bibliografi

J. M.: Fra min samtid I-II, 1890-93 (erindr.). - Fr. v. Jessen i III. tid. 18.11.1900. Sv. Em. Svendsen: En gammel postmands erindr., 1907 86f. E. P. Kannik: Suum cuique, 1907. Jul. Schovelin: Landmandsbanken 1871-1921, 1921. Jacob Andersen: Fra hovedstaden til den nye grænse. Erindr. II, 1926 121-67. O. Hollnagel: Om verdenspostforen.s tilblivelse, 1934.

Referér til denne tekst ved at skrive:
H. Hjorth-Nielsen: Joseph Michaelsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294325