Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

K. Vedel-Petersen

Oprindelige forfattere JToftg og NBanke
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

K. Vedel-Petersen, Knud Otto Vedel-Petersen, 24.3.1892-18.7.1965, socialøkonom, statistiker. Født i Horsens, død på Frbg., urne på Søndermark kgd. V.-P. blev student 1910 fra Horsens og cand. polit. 1916. S.å. blev han assistent i hovedrevisoratet for statsbanerne hvor han 1919 blev fuldmægtig. Fra 1917 gjorde han tjeneste i det statistiske departements fordelingskontor der blev ledet af Einar Cohn, 1920 blev han sekretær i departementet. Ved nyordningen af den københavnske arbejdsanvisning 1922 blev han chef for centralarbejdsanvisningskontoret, og her fik han 1924 oprettet en særlig afdeling for erhvervsvejledning og psykoteknik. Ved valutacentralens oprettelse 1.2.1932 under ledelse af valutakommissær Oluf Berntsen, nationalbankdirektør F. Schrøder og Einar Cohn blev V.-P. deres nærmeste medarbejder, men efter at Erik Lindgren i marts blev fung. kontorchef i centralen vendte V.-P. tilbage til arbejdsanvisningen. Både i forbindelse med sit administrative arbejde og om andre emner har V.-P. udfoldet en betydelig litterær virksomhed. Han har holdt mange foredrag og ofte deltaget i den offentlige debat. Han har skrevet artikler i fagskrifter og en række større og mindre bøger. 1922 kom Losses of life caused by war udgivet af Carnegie Endowment for International Peace. 1925 udsendte han s.m. Poul Bahnsen og Carl Værnet Fra Skolebænk til Værksted, 1926 Befolkningsspørgsmaalet. Sammen med andre skrev han 1928 en lærebog for de højere handelsskoler Almindelig Erhvervslære (4. udg. 1941). 1929 kom Psykotekniske Undersøgelser ved Landstormen (s.m. Poul Bahnsen), 1931 Københavns Kommune i Aarene 1914-1921, 1934 Samfundslære for Folkeskolen, 1936 Mangler Landbruget Arbejdskraft? og 1937 Hvilken Livsstilling skal jeg vælge? 1940 blev V.-P. lektor ved Kbh.s univ. i Danmarks statistik. Til brug ved undervisningen udsendte han 1942 Lærebog i Danmarks Statistik (4. udg. 1952) som var en nyttig fornyelse af Jens Warmings lærebøger i faget. Han virkede som lektor til 1954 og blev pensioneret fra arbejdsanvisningen 1961. – Ved siden af sit embede og lektorat løste V.-P. gennem årene en række andre opgaver for det offentlige. 1924-28 var han magistratens tilsynsførende med politigården, 1946-63 stedfortrædende forligsmand, hvor han bl.a. havde forhandlinger med slagteribranchen, 1950-58 medlem af arbejdsmarkedskommissionen, 1954-58 formand for det i henhold til apotekerloven nedsatte mæglingsnævn. 1960 udsendte han en satirisk roman Redaktør Gulliver Larsens eventyrlige rejse til det land Demokratanien. Bogen var næppe morsom nok til at få en stor udbredelse. Den gav et udtryk for forfatterens holdning til den sociale og politiske udvikling. Han forbandt en alvorlig forståelse for samfundets svage grupper med en kritisk holdning til de offentlige foranstaltninger. Han var en af de første der rejste spørgsmålet om velstandssamfundets skyggesider, bl.a. dets begrænsning af den enkeltes frihed.

Familie

Forældre: sagfører, hospitalsforstander Rasmus Petersen (1853-1931) og Petra Jeanette Vedel (1848-1927). Navneforandring 1.2.1908. Gift 15.6.1917 på Frbg. (b.v.) med Ellen Margrethe Schack-Schou, født 20.3.1887 i Slagelse, død 6.9.1972 på Frbg., d. af grosserer Niels Jensen S.-S. (1856-1937, gift 1. gang 1914 med Marie Frederikke Dreyer, 1890-1937) og Johanna Catharina Due (1859-1953). Ægteskabet opløst 1942.

Udnævnelser

R. 1947.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Svend Aa. Hansen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1965 189-93.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jens Toftegaard, Niels Banke: K. Vedel-Petersen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298961