Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Bent Hansen

Oprindelige forfattere MeHa og NBanke

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Bent Hansen, 1.8.1920-2002, nationaløkonom. Født i Ilved, Hvejsel sg. H. blev student fra Odense katedralskole 1938 og studerede statsvidenskab. 1945 fik han Kbh.s univ.s guldmedalje for undersøgelse af mulighederne for at forene J. M. Keynes renteteori med tidligere renteteorier. Afhandlingen blev offentliggjort s.å. i Nationaløkon. Tidsskr. 1946 blev han cand.polit. og ansat i generaldirektoratet for regeringens beskæftigelsesudvalg. S.å. fik han et legat til et studieophold i udlandet og tog til Uppsala. Allerede året efter begyndte han som lærer ved universitetet og 1948-50 var han lærer i økonomi ved handelshøjskolen i Göteborg. 1950 blev han fil.lic. ved Uppsala universitet og året efter fil.dr. på A study in the theory inflation (London 1951, japansk udg. 1953). Afhandlingen er en udpræget abstrakt, men meget selvstændig fremstilling af problemerne omkring stærke prisstigninger og næsten profetisk ved, at arbejdsmarkedet med manglende ligevægt er en del af de anvendte modeller. H. blev docent i Uppsala 1951 og samtidig knyttet til den af det svenske finansministerium iværksatte pengeværdiundersøgelse. 1954 fik han svensk statsborgerskab. Arbejdet for finansministeriet blev afsluttet 1955 og udgivet som Finanspolitikens ekonomiska teori (Uppsala, udg. 1958). Heri giver H. en redegørelse både for finanspolitikkens makroøkonomiske aspekter og de forskellige skatters overvæltningsmuligheder. Bogens mest omfattende afsnit omhandler finanspolitikken under fuld beskæftigelse og stabil pengeværdi. Efter dette arbejde fik H. Kungl. vetenskapsakademiens Ahrnbergska priset og blev 1955 professor i Uppsala og chef for konjunkturforskningsinstituttet i Stockholm. 1959-60 virkede han samtidig som uafhængig ekspert for OECD i Paris og ydede bidrag til The problem of rising prices. Paris 1961. 1962 trådte han uden for nr. som professor og blev økonomisk rådgiver i Cairo ved Institutes of national planning hvor han også virkede som lærer. 1965 blev den rådgivende virksomhed udvidet til også at omfatte Syrien og Tyrkiet. På baggrund af dette arbejde udsendte han sammen med G. A. Marzouk Development and economicpolicy in the UAR (Egypt), Amsterdam 1965. Hans forelæsninger i Cairo, Lectures in economic theory I og II, blev udgivet i Lund 1966-67. Det var kun ikke gennemarbejdede forelæsningsnoter hvis offentliggørelse er blevet kritiseret. 1966 vendte H. tilbage til Sverige og blev professor ved Stockholms universitet. 1965-67 var han tillige rådgiver for OECD, Paris, og udarbejdede Fiscai policy in seven countries 1955-65. Paris 1969. 1967 blev han professor ved Californiens universitet i Berkeley. Han udarbejdede her en fortræffelig lærebog for videregående studier A survey of general equilibrium systems, New York 1970. Han fortsatte også herefter sin rådgivningsvirksomhed. 1971-73 var han i Bangkok for FNs ECAFE (Economic commission for Asia and the far East). 1973 var han konsulent for IMF og året efter for US Treasury. 1976-77 var han rådgiver for Marokko. 1977-85 var han formand for det økonomiske departement ved universitetet i Berkeley og 1985-89 rådgiver for Verdensbanken.

Udover det foran nævnte omfatter H.s litterære produktion navnlig bidrag til samleværker og festskrifter samt mange artikler især i Ekonomisk tidskr. (Uppsala). H. er en af de få danske økonomer der har fået internationalt ry. Hans berømmelse skyldtes både hans dygtighed som teoretisk analytiker og evnen til at nyttiggøre sin viden i forbindelse med aktuelle økonomiske problemer. Han var fellow i den internationale forening for matematisk økonomi: Econometric society og medl. af American economic association. Selv om han fik sin første uddannelse ved Kbh.s universitet var det navnlig hans studier, undervisning og forskning i samarbejde med betydelige svenske økonomer der var afgørende for hans udvikling.

Familie

F: førstelærer, senere skoleinspektør Henrik Poulsen H. (1889-1972) og Anna Louise Petersen (født 1897). Gift 1. gang 15.7.1942 i Kastrup med Reny Inger Bordal, født 16.9.1921 i Kbh., d. af købmand Emil B. og Anna Hansen. Ægteskabet opløst 1961. Gift 2. gang 25.6.1962 i Cairo, Ægypten med Soad Ibrahim Refaat, født 10.7.1924 i Assiout, Ægypten, d. af sagfører Ibrahim Beshay (1897-1952) og Aida Ghali Zaklama (1905-75).

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Danske økonomer, 1976 532f. – Interview i Berl. tid. 10.4.1955. – J. Tinbergen i forordet til B. H.: Long- and shortterm planning in underdeveloped countries, Amsterdam 1967. Politiken 30.7.1970.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Niels Banke: Bent Hansen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290605