• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Svane

/pre, function 'string.contains' failed with response:

missing value for parameter 'first' (index 0)

Slægtstavle I over slægten Svane.

Slægtstavle I over slægten Svane.

Svane, Swane. Der findes flere af hinanden uafhængige slægter der bærer navnet Svane.

I. Længst tilbage føres den slægt der har sit udspring i kongelig historiograf Hans Svaning der tog navn efter sin fødeby Svanninge ved Fåborg. Hans Svane var gift med Marie Fuiren, datter af læge og botaniker Jørgen Furien.

II. En slægt der føres tilbage til borger i Århus Peder Sørensen Swane (død tidligst 1709) og som skriver sig Swane. Peder Sørensen Swane var gennem borger i Århus Hans Pedersen Swane (død 1729) farfar til kaptajn i Asiatisk kompagni Laurs Hansen Swane.

Annonce

Slægtstavle II over slægten Svane (Swane).

Slægtstavle II over slægten Svane (Swane).

Jørgen Swane (1821–1903) var gift med Magdalena Sørena Bruun, datter af højesteretsassessor, ejer af Asmild kloster P.D. Bruun (se slægtsoversigt Bruun I).

III. En slægt der føres tilbage til Peder Iversen Svane (ca. 1693–1763) med tilknytning til Albæk-Voer i Vendsyssel. Dennes søn, degn og skoleholder i Thorum-Junget, Jens Pedersen Svane (1720–1800) var far til sin efterfølger i embedet Ivar Svane.

Professor Gunnar O. Svane tilhører en slægt der fører navnet tilbage til husmand i Vejerslev Christian Pedersen Svane, hvis sønnesøn lærer Jørgen Jensen Svane (1853–1924) var født i Bjergby sogn, Mors.

Slægtstavle III over slægten Svane.

Slægtstavle III over slægten Svane.

/pre, function 'uri.build' failed with response:

Object reference not set to an instance of an object