• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Oldenborgske kongehus

/pre, function 'string.contains' failed with response:

missing value for parameter 'first' (index 0)

Oldenborgske kongehus, Agnatisk en gren af det grevelige Oldenborgske hus. Stifteren af det Oldenborgske kongehus er kong Christian I. Gennem sin mor Hedevig af Holsten nedstammede han fra kong Erik Klipping. Christian I's dronning Dorothea var enke efter kong Christoffer af Bayern. Greverne af Oldenborg uddøde 1667 med grev Anton Günther. Kong Frederik III's mandsstamme uddøde 1863 med kong Frederik VII. Jfr. tavlerne over Valdemar-slægten, de Sønderjyske hertuglinjer og det Glücksborgske kongehus.

Tavle I

Oldenburg_1_slA¦gtstavler_2801201413491100.jpg

Tavle II

Annonce

Oldenburg_2_slA¦gtstavler_2801201413475700.jpg

Tavle III

Oldenburg_3_slA¦gtstavler_2801201413475700.jpg

Tavle IV

Oldenborg_IV_rettet.jpg

Bibliografi

J.P.F. Kønigsfeldt: Genealogisk-historiske tabeller over de nordiske rigers kongeslægter, 2. udg. 1856 tavle 4f. Samme: Genealogiske tabeller over europæiske fyrstehuse, udg. T.B. Cold, 1910 tavle 2f. Alb. Fabritius: Hans majestæt kong Chr. X og hans slægtninge, 1937. Europäische Stammtafeln I, ved Wilh. Karl Prinz von Isenburg, Marburg 1975 tvl. 88; II, ved samme, 1976 tvl. 72f; III, ved Frank Freytag v. Loringhoven, 1976 tvl. If.

/pre, function 'uri.build' failed with response:

Object reference not set to an instance of an object