• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Peter Rodsteen

/pre, function 'string.contains' failed with response:
missing value for parameter 'first' (index 0)

Peter Rodsteen, 22.6.1662-22.10.1714, baron, stiftamtmand. Død i Kbh., begravet i Århus domk. R. gjorde oprindelig tjeneste hos prins Christian, idet han 1686 blev ansat som hofjunker og 1689 blev udnævnt til kammerjunker. Samtidig virkede han fra 1685 som sekretær i danske kancelli. 1707 overtog han embedet som stiftamtmand over Ålborg stift og amtmand over Ålborghus amt. 1712 afskedigedes han fra disse stillinger og tiltrådte posten som præses i admiralitetet, men allerede to år efter døde han. Fra faderen havde han arvet godserne Lerbæk og Elkær, og han købte selv 1687 gården Langholt. 1687 fik han udlagt Sejlstrup af kronen, men han solgte den allerede 1689. Hans hustru oprettede 1703 stamhuset Constantinsborg af ejendommen Stadsgård som hendes første mand havde ejet. I den anledning optoges R. i friherrestanden. – Gehejmeråd 1712.

Familie

Forældre: kaptajn, senere admiral Markor R. (1625–81) og Dorothe Sehested (1637–64). Gift 22.2.1703 i Kbh. (Slotsk.) med kammerfrøken hos prinsesse Frederikke Amalie, Sophie Elisabeth Charisius, født 8.10.1647, død 21.5.1706 i Kbh., begr. i Århus domk. (gift 1. gang 1670 med baron Constantin Marselis, 1647–99), d. af amtmand Peder C. til Palstrup (1608–85) og Anne de Binde (1623–80).

Udnævnelser

Hv. R. 1712.

Annonce

Ikonografi

Statue af Th. Quellinius, 1704, på epitafium (Århus domk.).

Bibliografi

C. Klitgaard i Pers. hist. t. qq.r.III, 1942 17f. Niels Jørgen Poulsen i Hist. medd. om Kbh. Årbog 1977 94f 103.

/pre, function 'uri.build' failed with response:

Object reference not set to an instance of an object