Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hans Georg Bentzen

Oprindelig forfatter FDahl
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Georg Bentzen, 10.9.1789-3.10.1857, kancellideputeret. Født i Kbh. (Nic), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). (1751–1830) og Louise Lund (1758–1826). Ugift. B. blev student 1806 fra det v. Westenske institut, cand. jur. 1809, s.å. volontær i Danske kancelli, 1811 underkancellist sst., 1813 protokolsekretær i højesteret, 1818 tillige surnummerær, 1819 ordinær assessor i landsover- samt hof- og stadsretten, 1826 tillige kongens foged i Kbh. 1831 blev han assessor i højesteret men udnævntes s.å. til 6. deputeret i Danske kancelli og chef for dettes 2. departement, blev 1832 ekstraordinær assessor i højesteret. 1834 blev han 5. deputeret og decisor for lenssagerne samt en del af revisionssagerne under 5. departement (disse sidste dog kun til og med 1840), 1839 4. deputeret, 1840 3. deputeret, 1842 2. deputeret og 1846 1. deputeret; s.å. var han i P. C. Stemanns sted konstitueret som kgl. bankkommissær ved Nationalbanken. Ved kancelliets omdannelse april 1848 afskedigedes han – efter eget ønske, da han ikke ville beklæde en departementschefs mindre selvstændige stilling – med fuld gage som pension. B. som var en overordentlig dygtig embedsmand tilhørte inden for kancelliet den mere konservative, bureaukratiske og centraliserende fløj der samlede sig om præsidenten Stemann hvis betroede medarbejder han var. B. fulgte bl.a. Stemann i 30'ernes stænder- og trykkefriheds-spørgsmål og i hans modstand imod oprettelsen af en fælles overbestyrelse for kirke- og under-visningsvæsenet 1841, hvorimod han senere støttede A. S. Ørsteds forslag om indførelsen af stænderkomiteer. 1846 hindrede han udstedelsen af trykkefrihedsloven i den skikkelse den havde modtaget i Roskilde stænder og gennemtvang dens behandling i Viborg i dens oprindelige form. – Virkelig justitsråd 1828. Virkelig etatsråd 1831. Konferensråd 1847. –

Familie

Forældre: renteskriver Lauritz B.

Udnævnelser

R. 1836. DM. 1841. K. 1848.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Flemming Dahl: Hans Georg Bentzen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286744