Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Peder Ascanius

Oprindelig forfatter Stamm

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peder Ascanius, 24.5.1723-4.6.1803, zoolog. Født i Aure, Norge, død i Kbh. (Fred. ty.), begravet i Fred. ty. k.s kapel. A. blev student 1742 fra Trondheim, fulgte derefter i Uppsala Linnés naturhistoriske forelæsninger og foretog senere på kongelig bekostning en flerårig rejse til Mellem- og Sydeuropa. Året efter sin hjemkost blev han ansat som professor i zoologi og mineralogi (1759) ved det kort forinden oprettede Naturalie- og Husholdn. Cabinet på Charlottenborg. Denne institution står som et typisk udtryk for den interesse hvormed datiden omfattede naturvidenskaben, og navnlig for de, vistnok i reglen ganske overdrevne, forventninger man gjorde sig om ved videnskabens hjælp at forøge landets velstand gennem en rationel udnyttelse af de naturlige hjælpekilder. Dens levetid blev dog kun kort; allerede 1772 ophævedes den og dens samlinger overførtes til universitetet. På Charlottenborg holdt A. for talrige tilhørere forelæsninger over mineralogi og kemi; derefter berejste han 1768–70 på kongelig foranstaltning Norges kyster for at foretage faunistiske undersøgelser og indsamle materiale til fortsættelsen af sit store arbejde Icones rerum naturalium, hvoraf 1. hæfte med ti tavler allerede 1767 var udkommet med dansk, tysk eller fransk tekst. 1772 udgav han 2. hæfte, ligeledes med ti tavler, der i udførelse langt overgik de første, men fortjenesten heraf tilkommer vistnok snarest den kunstner der fulgte ham på rejsen. Teksten som kun frembyder meget ringe interesse udkom fra nu af kun på fransk. 3. hæfte udkom 1775, 4. 1777. Hermed sluttede værkets udgivelse for A.s vedkommende, og kun ét hæfte blev senere, 1805, udgivet af J. Rathke. 1771 blev A. udnævnt til assessor i Overbergamtet på Kongsberg og 1776 til berghauptmand i det Nordenfjældske. Denne virksomhed synes dog ikke at have tiltalt ham synderligt, navnlig fordi den hindrede ham i at fortsætte sit arbejde i zoologiens tjeneste. 1788 vendte han tilbage til Kbh. A. -indtager ikke nogen høj rang blandt Danmarks zoologer; hans bidrag til litteraturen indskrænker sig til det omtalte billedværk og nogle enkelte mindre notitser.

Familie

Forældre: sognepræst Ments Pedersen A. (død 1740, gift 2. gang 1735 med Birgithe Marie Ring, død senest 1767, gift 2. gang med kaptajn, senere oberstløjtnant Joachim Frederik Ausig, ca. 1706–86) og Clara Marie Schjelderup (død 1731). Ugift.

Ikonografi

Mal. af Pilo (Kgl. norske videnskabernes selskab, Trondheim).

Annonce

Bibliografi

C.C.A. Gosch: Danm.s zool. lit. II 1, 1873 317–27; III, 1878 147–49. Hist. medd. om Kbh. V, 1915–16 188–99.

Referér til denne tekst ved at skrive:
R. H. Stamm: Peder Ascanius i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 21. juli 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286246