Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Kjeld Johansen

Oprindelig forfatter JWede
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Kjeld Johansen, 15.7.1895-19.9.1978, statistiker. Født i Hillerød, død på Frbg. (Flintholm), urne på Frbg. kgd. J. tog studentereksamen fra Frederiksborg statsskole 1913 og statsvidenskabelig embedseksamen ved Kbh.s univ. 1919. Han blev samme år ansat som sekretær i Staden Københavns statistiske kontor, blev fuldmægtig 1922, kst. kontorchef 1929, chef 1931 og direktør 1946–65. Kontoret varetog såvel statistikproduktion som administration og drift af Københavns folkeregister samt (fra 1946) af Københavns kommunes hulkort- og EDB-central. Derudover har kontoret altid udført væsentlige administrative funktioner i forbindelse med afholdelsen af de offentlige valg. Endelig skal det specielt nævnes, at kontoret under krigen var ansvarligt for rationeringsadministrationen. J. var tillige manuduktør i nationaløkonomi 1919–31, lærer og foredragsholder ved postvæsenets fagkursus 1920–52 og fra 1939 censor ved Kbh.s univ.s statsvidenskabelige eksamen og ved Århus univ.s økonomiske eksamens 1. del. Endvidere blev han censor i statistik ved Handelshøjskolen i København fra 1948. Fra 1951 blev han formand for de statsvidenskabelige censorer ved Kbh.s univ., en post som han varetog helt op til 78 års alderen.

Bl.a. på baggrund af J.s ekspertise vedrørende offentlige valg blev han i juli 1934 udpeget som afstemningskommissær med henblik på forberedelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen 1935 om Saars nationale tilhørsforhold. Efter den anden verdenskrig var J. en af de ihærdigste initiativtagere til genoptagelse og intensivering af det internationale statistiske samarbejde, og hans faglige indsats på dette område har sat et stærkt præg på udviklingen. Han blev 1949 medlem af The Econometric Society, og fra 1954 af The Committee on Statistics of Large Towns nedsat af The International Statistical Institute og er i øvrigt internationalt kendt for sin mangeårige indsats som hhv. rådsformand fra 1961 og præsident 1962–66 i The International Association of Municipal Statisticians, ligeledes nedsat af det internationale statistiske institut. Endelig blev han efter sin afgang fra Københavns statistiske kontor 1966 udnævnt til medlem af selve det internationale statistiske institut, en post han beklædte indtil sin død. J. deltog sidste gang aktivt i internationalt bystatistikermøde i Zürich så sent som 1974. Ud over denne indsats på det mere generelle internationale plan har han i særdeleshed stillet sig til rådighed for det nordiske statistiske samarbejde. J. har været medlem af nævnet vedrørende pålæggelse af antidumpingtold og udligningstold 1960–70 og af en række ministerielle udvalg og kommissioner, navnlig vedrørende folke- og civilstandsregistrering, valg m.m. samt ydet bidrag til forskellige kommissionsbetænkninger. Han har endvidere været medarbejder ved Hagerups leksikon 3. og 4. udgave samt Den lille Salmonsen og Raunkjærs leksikon, medredaktør af Københavns kommune 1840–1940 og redaktør af Københavns kommune 1940–55. Endelig har han skrevet talrige dagbladsindlæg om økonomisk-statistiske emner, navnlig i Berlingske Tidende hvor han gennem lang tid var fast anmelder af statistiske publikationer.

Familie

Forældre: lektor, cand.teol. Valdemar Atterdag J. (1865–1933) og Else Cathrine Holm (1863–1953). Gift 1. gang 2.9.1920 i Kbh. med Ellen Johanne Rasmussen, født 12.4.1893 på Frbg., død 16.3.1953 i Kbh., d. af forretningsfører Christian Mouritz R. (død 1920) og Marie Mathilde Petersen. Gift 2. gang 5.9.1944 på Frbg. (b.v.) med senere fuldmægtig Gudrun Stephania Geisler, f. Thomsen, født 16.8.1902 i Kbh. (gift 1. gang 1924 med violoncellist Aksel Emil Tvede Geisler, født 1901), d. af manufakturhandler Adolf Ferdinand T. (1873– 1938) og Marie Stephania Vogensen (1872–1947).

Annonce

Ikonografi

Foto.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jørgen Wedebye: Kjeld Johansen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292240