Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Thor A. Bak

Oprindelige forfattere FWol og MeHa
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Thor A. Bak, Thor Anders Bak, 28.4.1929, kemiker, professor. Født i Århus (Skt. Johs.). Efter studentereksamen fra Fr.berg gymnasium 1947 påbegyndte B. kemiingeniørstudiet ved Den polytekniske læreanstalt, men allerede under dette viste hans videnskabelige interesse for den fysiske kemi sig. Tilskyndet af sin lærer, professor J. A. Christiansen, besvarede B. straks efter i 1953 at være blevet cand. polyt. Kbh. univ.s prisopgave i fysisk kemi og fik herfor guldmedalje 1954. Han fortsatte sine studier hos V. K. La Mer ved Columbia Univ. N. Y., hvorfra han tog Ph. D. graden 1956, og hos I. Prigogine (Bruxelles) fra 1957–58. Disse arbejder afsluttedes med disputatsen Contribution to the Theory of Chemical Kinetics, Kbh.s univ. 1959. Denne bog som behandlede flere separate emner bl.a. teorien for elektrodiffusion og teorien for oscillerende reaktioner fik den for en dansk disputats usædvanlige skæbne at blive udsolgt i et 2. oplag på 3.000 eksemplarer. 1956 ansattes han som videnskabelig assistent ved univ.s fysisk-kemiske institut og 1963 udnævntes han til professor i kemi sst., en stilling han beklædte frem til 1992. B. har vedligeholdt sine internationale kontakter gennem kortere og længere besøg ved udenlandske forskningscentre og akademier, således ved General Electric Laboratories, N. Y. 1960, Bell Telephone Laboratories, N. J. (1961, University of Minnesota 1969 og Den kinesiske folkerepublik 1977. Han har tillige deltaget i arrangementet af internationale kemiske kongresser (en serie væsentligst skandinaviske møder på Spåtind i Norge og en Solvay-konference). I sine videnskabelige arbejder, som udover disputatsen omfatter en række tidsskriftartikler, udmærker B. sig ved en klar og koncis stil som viderefører en tradition skabt af hans forgængere inden for dansk fysisk kemi, Niels Bjerrum og J. N. Brønsted. På det videnskabelige område såvel som udenfor har B.s interesser spændt vidt. På det pædagogiske område således fra det folkeoplysende (Selskabet for naturlærens udbredelse, sekretær 1967, formand 1976-88) over Ungdomslaboratoriet hvor interesserede unge, fx gymnasieelever, kan arbejde videnskabeligt under kompetent vejledning, til utraditionelle og skattede lærebøger (Kemi, 1966 og sammen med J. Lichtenberg Videregående Matematik for ikke Matematikere, 1960, udvidet am. udg. Mathematics for Scientists, 1966, spansk udg. 1969) En drøm om videnskab kom i 1992.

B. forudså tidligt de problemer universiteterne ville møde i konsekvens af de kraftige udvidelser og de videregående uddannelser i 1960'erne, og han interesserede sig aktivt for deres løsning. Med denne interesse som drivende kraft og sin føromtalte klare og koncise form som værktøj gik han naturligt ind i det udvalgsarbejde som skulle danne grundlag for politiske beslutninger på undervisnings- og forskningsområdet, således bl.a. Atomenergikommissionen 1970–76, Planlægningsrådet for de højere uddannelser 1970, formand 1972–74, Det centrale uddannelsesråd 1975-. De samme interesser og evner førte til hans valg til rektor for Kbh. univ. 1972–76. Efter universitetskarrieren var han formand for Dansk flygtningehjælp 1984-89, herefter medl. af Fællesmarkedets forskningsråd CODEST 1989-94. B. er medlem af ATV og Vidsk. selsk. siden 1965; 1966–67 var han formand for Kemisk forening, en tillidspost han atter besad 1977-80. B. tildeltes H.C. Ørsted-medaljen i guld 1989. Han blev dr. h.c.ved Universidad Ricardo Palma, Peru, 2002.

Familie

F: direktør, senere belysningsdirektør A. K. B. (1892–1972) og Karen Vesterdal Møller (1902-87). Gift 1. gang 6.8.1953 i Egebjerg med lektor, lic. techn. Kate Faber, født 20.5.1931 på Frbg., død 1.3.1976 sst., d. af læge Eli Frans Johannes F. (1897–1933) og violinist Ketty Doris Wätzold Christophersen, (1896–1963, gift 1. gang 1917 med senere indendørsarkitekt Ebbe Berner, 1894–1971; ægteskabet opløst 1925; gift 3. gang 1940 med læge C. E. Bloch, 1872–1952). Gift 2. gang 27.8.1994 med Soon, født 1.2.1968 i Seoul, d. af Birgitte Krogsgaard Danø. Ægteskabet opløst 2004.

Annonce

Udnævnelser

K. 1999.

Ikonografi

Buste af Grethe Bagge, 1966. Foto.

Bibliografi

T. A. B.: Selvbiogr. i festskr. udg. af Kbh.s univ., 1959 198.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Flemming Woldbye, Merete Harding: Thor A. Bak i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286387