Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Martin Ottesen

Oprindelige forfattere MeHa og RDjur

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Martin Ottesen, f. 14.12.1920, kemiker. Martin Ottesen blev matematisk-naturvidenskabelig student fra Ålborg katedralskole 1939 og kandidat (kemi) fra Danmarks tekniske højskole 1944. Efter to års ansættelse i medicinalindustrien (A/S GEA) gik han over i mere fundamentale biokemiske studier idet han 1946 blev knyttet til K. Linderstrøm-Langs proteinstudier ved Carlsberg laboratoriets kemiske afdeling. Det blev en kontakt som fik skelsættende betydning. Understrøm-Lang inddrog snart Martin Ottesen i diskussionerne og samarbejdet med den stærkt voksende strøm af udenlandske gæster der efter anden verdenskrigs afspærringsperiode følte sig draget af det laboratoriemiljø der var skabt ved afdelingen. Fra 1950 overtog Martin Ottesen en stilling som 1. assistent og blev i praksis den der mere og mere havde kontakt med mange af laboratoriets daglige problemer. Omkring dette tidspunkt arbejdede Martin Ottesen efter Linderstrøm-Langs tilskyndelse med spørgsmålet om vands binding til protein i vandig opløsning. Til dette formål blev ægalbumin brugt som eksempel som i mange tidligere undersøgelser ved afdelingen. Ved omkrystallisering for at rense og (af sparsommelighedsgrunde) genanvende ægalbumin opstod pludselig nogle pladeformede krystaller og ikke de normale nåleformede krystaller. Det viste sig at ændringen skyldtes et bakterielt angreb på ægalbuminet hvor kun syv aminosyrer blev fraspaltet ved virkning fra den pågældende bakteriestammes proteolytiske enzymer. Dette ændrede molekylets struktur så også krystalformen ændredes. For en udenforstående synes disse observationer ret uvæsentlige, men flere skelsættende aspekter udvikledes fra disse iagttagelser, dels ved Carlsberg laboratoriet, dels andre steder. Således kan nævnes at den iagttagne "begrænsede Proteolyse" hvor kun få aminosyrer fraspaltes viste sig at være måden hvorpå mange proenzymer aktiveres, og i øvrigt andre enzymer inaktiveres. Den er nu indgået som et fast begreb i proteinkemien. Bakteriestammen blev isoleret, og det aktive enzym ved dannelsen af plak-albumin viste sig at stamme fra bacillus subtilis. Enzymet blev isoleret, karakteriseret og betegnet subtilisin. Dette enzym er senere blevet den aktive bestanddel i det af NOVO Industri A/S udviklede enzympræparat til vaskemidler m.m. En væsentlig del af disse fundamentale studier udførtes ved Carlsberg laboratoriets kemiske afdeling i samarbejde med udenlandske og indenlandske gæster. I 1958 sammenfattede Martin Ottesen sine systematiske studier vedrørende dannelsen af plak-albumin: The transformation of ovalbumin into plakalbumin, = Comptes rendus des travaux du Laboratoire Carlsberg Ser.chim. XXX nr. 14 1958 og fik tildelt den filosofiske doktorgrad derfor.

1959 blev Martin Ottesen laboratoriets chef efter Linderstrøm-Lang. Han fortsatte i 1960erne sammen med forskellige medarbejdere de oprindelige studier af proteiners forhold i vandige opløsninger under anvendelse af hydrogen/deuterium udveksling, analyseret med infrarød spektroskopi, en metode som Linderstrøm-Lang havde interesseret sig meget for. Martin Ottesen sammenfattede 1971 de udviklede metoder i en oversigtsartikel Methods for hydrogen isotope exchange in globular proteins, Methods of Biochemical Analysis XX, 135, Interscience Publishers, New York. Efter fusioneringen af Carlsberg- og Tuborgbryggerierne fik laboratoriet bedre arbejdsvilkår udformet efter Martin Ottesens forslag. Nye hjælpemidler blev taget i brug ved de fundamentale studier og resultaternes anvendelse i praksis. Han var laboratoriechef til 1987.

Martin Ottesen blev medlem af Videnskabernes selskab 1960, af Akademiet for de tekniske videnskaber 1962 og var 1966-88 formand for bestyrelsen for Linderstrøm-Langs guldmedaljefond. 1972-87 var han medlem af Carlsbergs forskningsråd.

Annonce

Familie

Martin Ottesen er født i Ålborg (Budolfi).

Forældre: fabrikant Niels Chr. O. (1875-1943) og Martine Meelsen (1883-1980). Gift 11.6.1947 i Kbh. (b.v.) med tegner Gerda Langkjær Vinding, født 19.10.1921 i Kbh. (Helligånds), død 1987, d. af kontorchef Marcus Johannes V. (1887-1965, gift 2. gang 1926 med Bodil Margrethe Hammerich, født 1902) og Ellen Langkjær (1899-1987).

Bibliografi

The Carlsberg laboratory 1876-1976, udg. H. Holter og K. Max Møller, 1976.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Robert Djurtoft: Martin Ottesen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=295389