Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

K.A. Jensen

Oprindelige forfattere MeHa og AKjaer

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

K.A. Jensen, Kai Arne Jensen, 27.3.1908-15.5.1992, kemiker. K.A. Jensen blev student 1926 fra Odense og påbegyndte derefter et konferensstudium i kemi ved Kbh.s univ., under hvilket han, foruden at ernære sig som hjælpeassistent, erhvervede universitetets guldmedalje for besvarelsen af prisopgaven i kemi for 1930. Efter opnåelsen af mag. scient. graden 1932 og et par kortvarige konstitueringer som lærer ved Den polytekniske læreanstalt og Tandlægeskolen, ansattes K.A. Jensen 1933 ved Kbh.s univ.s kemiske laboratorium som videnskabelig assistent, 1943 som lektor og 1950 som professor for 1978 at overgå til emeritus status. Tidligt vaktes hos K.A. Jensen den interesse for den kemiske struktur af visse metallers komplexforbindelser som blev emnet ikke blot for doktordisputatsen 1937, men også for en omfattende række afhandlinger publiceret over en lang årrække. Omkring og lige efter disputatsen bragte flere studierejser K.A. Jensen i kontakt med en række af tidens kendte forskere i Oslo, Danzig (Gdansk), Paris og Zürich. Som nyansat assistent på universitetets kemiske laboratorium var K.A. Jensen blevet inddraget i professor E. Biilmanns organiskkemiske studier. Til dels inspireret af en virksomhed som konsulent for A/S Ferrosan, påbegyndt 1937, orienterede K.A. Jensen i de følgende år i stigende grad sin forskning mod den organiske kemi, herunder naturstofkemien, et herhjemme næsten nyt fagområde. Gennem forelæsninger som privatdocent skabte han en betydelig interesse for naturstoffernes kemi med længevarende og stadig åbenbare virkninger på nyere dansk kemisk forskningstradition. Med udflytningen til H. C. Ørsted institutet og den deraf følgende opdeling af universitetets kemiske laboratorium blev K.A. Jensen bestyrer for kemisk lab. II med fagområdet organisk kemi. I konsekvens heraf blev den største del af hans senere, omfattende videnskabelige produktion centreret omkring en række emner fra især den syntetiske organiske kemi. K.A. Jensens brede kemiske orientering parret med hans almene skolastiske interesser prægede hans utrættelige indsats for tilvejebringelsen af en tidssvarende kemisk nomenklatur såvel for det danske sprogområde som i internationalt regi, men kommer også klart til udtryk i hans omfattende lærebøger både i almen og organisk kemi.

K.A. Jensen blev 1948 medlem af Videnskabernes selskab, 1961 af Akademiet for de tekniske videnskaber og 1968 af Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund. Han modtog 1946 Julius Thomsen medaljen for tekniskkemisk forskning og 1977 H. C. Ørsted medaljen i guld. K.A. Jensen var medlem af den internationale kemiske unions kommission for uorganisk kemisk nomenklatur 1949-81 (formand 1959–72) samt observatør i den tilsvarende kommission for organisk kemisk nomenklatur. Han var medlem af redaktionskomiteen for Acta Chemica Scandinavica siden tidsskriftets start 1947 og til 1981, af Danmarks fysik- og kemi-undervisningskommission indtil dennes nedlæggelse i 1980, af patentkommissionen 1958–68 samt af patentankenævnet 1969-82. Endvidere var K.A. Jensen medlem af standardiseringsrådets udvalg for enheder og formeltegn, samt formand for bestyrelsen for de nordiske kemikermøder (siden 1968).

Familie

K.A. Jensen blev født i København (Nathanaels).

Annonce

Forældre: kelner, senere restauratør og hotelejer Carl Christian Marinus J. (1879–1960) og Emmy Vilhelmine Kirstine Nielsen (1881–1915). Gift 3.8.1932 i Kbh. (b.v.) med Ida Emilie Reichardt, født 25.1.1910 i Kbh., d. af glasmager Daniel Christian R. (1874–1939) og Vilhelmine Karoline Augusta Muller (1875–1959).

Udnævnelser

R. 1957. R1. 1964.

Ikonografi

Mal. af G. Alberts-son, 1945. Foto.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Anders Kjær: K.A. Jensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292060