Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.F. Meyer

Oprindelig forfatter PVind
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J.F. Meyer, Jacob Frederik Meyer, 6.12.1849-13.8.1905, ingeniør. Født i Kbh. (Mos.), død sst., urne på Mos. Vestre kgd. M. blev student 1867 fra v. Westens institut og tog n.å. filosofikum og polyteknisk adgangseksamen. 1875 blev han cand.polyt. i ingeniørfaget. Samme sommer aftjente han sin værnepligt ved ingeniørregimentet og kom om efteråret til Kbh.s brolægnings- og vejvæsen som assisterende ingeniør hvor han n.å. blev det man dengang kaldte "opsigtsfører" ɔ: anvendtes til tilsynsarbejde. 1877 blev han fuldmægtig og var som sådan fra sommeren 1883 til febr. 1884 konst. vandinspektør i Kbh. Juli 1886, da Chr. Ambt blev stadsingeniør efter L. A. Colding, blev M. viceinspektør og dec. s.å. ved P. M. Lindbergs afgang inspektør for Kbh.s brolægnings- og vejvæsen. 1897 forandredes denne stilling til et direktorat, og i denne stilling øvede M. en ikke ringe indflydelse i tekniske og kommunale kredse. M.s speciale var i hans tid i stærk udvikling, både fordi byen voksede, og fordi man tog nye opgaver op, fx et mere indgående tilsyn med private spildevandsledninger for hvilke M. udarbejdede et regulativ, ændret system for natrenovationens bortførsel og indførelse af vandklosetter, forhold vedrørende dagrenovation o.m.a. Hertil kom en række spørgsmål vedrørende sporvejsdriften hvorom M. i slutningen af 90'erne kom til på kommunens vegne at forhandle med det nye sporvejsselskabs evnerige og energiske anlægsingeniør Fr. Johannsen. M. var en udpræget administrativ begavelse og en mand med mange interesser. Fra 1879 var han medlem af bestyrelsen for Hjælpeforeningen for polytekniske eksaminander, fra 1883 medlem af bestyrelsen for Selskabet for sundhedsplejen, fra 1891 tillige medlem af redaktionsudvalget for det af selskabet udgivne tidsskrift. 1893-1902 var han repræsentant i Mosaisk trossamfund, og såvel ved det nordiske teknikermøde i Stockholm 1897 som ved den teknisk-hygiejniske kongres i Kbh. 1903 tog han betydelig del i forberedelserne. For den 1892 stiftede Dansk ingeniørforening nærede M. stor interesse; i en årrække var han revisor i den. - Justitsråd 1888.

Familie

Forældre: grosserer Meyer Jacob M. (1814-72) og Rebekka Levysohn (1823-95). Gift 2.12.1884 i Kbh. (Mos.) med Agnes Louise Bing, født 1.8.1863 i Kbh. (Mos.), død 20.7.1936 sst., d. af grosserer, senere etatsråd Jacob Martin B. (1833-1903) og Amalia Warburg (1837-1916). - Bror til Emil M. (1856-1913) og Karl M.

Udnævnelser

R. 1900.

Annonce

Bibliografi

Berl. tid. 14.8.1905. Politiken 15.8. s.å. O. Diderichsen i Ingeniøren, s.å. 215. Månedsskr. for sundhedspleje, s.å. 209f. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Povl Vinding: J.F. Meyer i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294295