Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jens Lindhard

Oprindelige forfattere MeHa, JKalc og MPihl

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Jens Lindhard, 26.2.1922-17.10.1997, fysiker. Efter 1940 at have taget studentereksamen fra Metropolitanskolen studerede Jens Lindhard fysik ved Kbh.s univ. Han blev mag.scient. i dette fag 1945 hos professor Oskar Klein i Stockholm, hvor han opholdt sig som flygtning fra den tyske besættelse, ved en eksamen fastlagt efter danske regler. Derefter virkede han ved universitetets institut for teoretisk fysik (nu Niels Bohr Institutet) hvor han samarbejdede med bl.a. Niels Bohr.

De publicerede sammen en afhandling 1954 om indfangning og tab af elektroner ved tunge ioners gennemgang gennem stoffer. 1956 udnævntes Jens Lindhard til professor i teoretisk fysik ved det nyoprettede naturvidenskabelige fakultet ved Århus univ. til hvis opbygning han ydede et afgørende bidrag. Han beklædte professoratet til 1992. 1962 blev han medlem af Videnskabernes selskab og s.å. af Akademiet for de tekniske videnskaber. 1975 blev han hædret med H. C. Ørsted-medaljen, og han modtog også andre videnskabelige hædersbevisninger, bl.a. Dansk Fysisk Selskabs Fysikpris 1988; endvidere blev han æresdoktor ved Odense universitet 1996 og ved Fudan Universitetet i Shanghai 1997. 1981-88 var han præsident for Videnskabernes selskab.

Blandt Jens Lindhards videnskabelige hovedværker kan i særdeleshed anføres følgende: I en afhandling fra 1954 offentliggjort i Vidensk. Selsk. Mat.-fys. Medd. 28, No. 8. behandler han en elektrongas som en plasma, bestemt ved en frekvensafhængig dielektricitetskonstant og susceptibilitet hvilket arbejde blev af betydning for den nærmere forståelse af stoffernes elektromagnetiske egenskaber.

Annonce

I fortsættelse af Niels Bohrs banebrydende arbejder over partiklers nedbremsning i stof offentliggjordee han, blandt andet sammen med den tidligt afdøde ungdomsven Morten Scharff og professor Aage Winther, en række betydningsfulde arbejder vedrørende dette emne.

Det vakte betydelig opsigt og gav anledning til mange efterfølgende eksperimentelle undersøgelser både ved Århus univ.s fysiske institut og udenlandske laboratorier da han i Physical Letters 12, 126, 1964, og i en udførlig afhandling i Vidensk. Selsk. Mat.-fys. Medd. 34, No. 14, 1965 gjorde rede for den af ham opdagede såkaldte "streng-effekt". Denne effekt består deri at atomkernerne i en krystal så at sige kan skygge for hinandens elektriske kraftfelter således at de indskudte ladede partikler overvejende kanaliseres langs bestemte retninger, givet ved krystallens geometriske struktur.

Effekten har vist sig at være et overmåde værdifuldt hjælpemiddel til udforskning af faste stoffers struktur, og har også lovende anvendelse på andre områder af fysikken. Senere blev Jens Lindhard særligt optaget af problemer vedrørende termodynamikken og dennes statistiske fortolkning og gav bl.a. i samarbejde med Vibeke Nielsen en generaliseret fortolkning af entropibegrebet. Jens Lindhard var tillige en dyb kender af relativitetsterorien som han viede mange års eftertanke.

Der foreligger en lille, men tankevækkende afhandling om det omdiskuterede problem om temperaturen bedømt af iagttagere i relativ bevægelse.

Som et resultat af Jens Lindhards aktive deltagelse i reformen omkring 1956 af den indledende fysikundervisning ved Kbh.s univ. foreligger en fængslende og original lærebog vedrørende den specielle relativitetsteori, udgivet i samarbejde med Poul Kristensen og Aage Winther.

Jens Lindhard var en af de mest originale tænkere i dansk fysik og udøvede stor indflydelse på de fysikere både fra ind- og udland, som søgte til ham for inspiration og belæring.

Familie

Jens Lindhard blev født i Tystofte.

Forældre: professor i plantekultur E. L. (1873-1928) og Agnes K. Nielsen (1887-1979). Ugift.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Harding, Jørgen Kalckar, Mogens Pihl: Jens Lindhard i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 26. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293626