Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.G. Levetzau

Oprindelig forfatter HJrg
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.G. Levetzau, Joachim Godsche Levetzau, 15.7.1782-7.11.1859, overhofmarskal. Født på Ladegårdsøen ved Kristiania, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). L. undervistes privat i hjemmet og blev derpå sendt til gymnasiet i Göttingen som han besøgte 1799–1801. I årene derefter gjorde han tjeneste ved 3. jyske infanteriregiment, samtidig med at han ved Kiels univ. studerede med en diplomatisk fremtid for øje. 1803 udnævntes han til legationssekretær i Berlin og forflyttedes 1806 som chargé d'affaires til Hamburg. Her lærte han under den franske besættelse flere fremtrædende personligheder at kende inden for den kejserlige hær, og da fyrsten af Pontecorvo, den senere Carl XIV Johan af Sverige, 1808 drog med de spanske hjælpetropper til Danmark, udtalte han ønsket om at L. måtte ledsage ham. Kongen gav sin tilladelse og udnævnte ham til generalkommissær, en stilling han udfyldte til alle parters tilfredshed. Da denne mission var endt, fungerede han 1810–12 som legationssekretær og chargé d'affaires i Wien, men forlod 1812 definitivt den diplomatiske bane for at blive adjungeret faderen der på det tidspunkt var landdrost i Pinneberg. 1818 blev han amtmand i Flensborg, 1820 amtmand over Steinburg amt og fungerede derefter 1834–35 som guvernør over hertugdømmet Lauenburg. Ret pludselig modtog han sin afskedigelse, da kongen bragte i erfaring at han havde pådraget sig stor gæld.

I de følgende år levede han et stille og fredeligt privatliv i Plön, men ved tronskiftet kaldte Christian VIII ham til Kbh. og overdrog ham meget vigtige hoftjenester. Han udnævntes straks til ceremonimester, blev 1842 hofmarskal og 1845 overhofmarskal. Hans værdige og repræsentative optræden, en fint udviklet personlig taktfølelse og betydelige sproglige kundskaber gjorde ham fortrinligt egnet til at beklæde disse poster. Med hoftjenesten fulgte overbestyrelsen for de kgl. museer samt mønt- og medaljesamlingen. L. blev tillige chef for Det kgl. teater, et hverv han kun i ringe grad formåede at udfylde. Personlig havde han ingen føling med den danske litteraturs hovedværker, eftersom hans hele litterære indstilling var tysk, og hans stærke optagethed af andre hverv hindrede ham i at træde i direkte kontakt med teatrets skuespillere. Med teatrets egentlige leder, J. Collin (1776–1861) var der utallige smårivninger. 1849 befriedes han for hvervet. Også under Frederik VII bevarede han sine hofembeder, men der stilledes under grevinde Danner-perioden betydelige krav til hans personlige taktfølelse, og han måtte som vogteren af etikettens strenge regler finde sig i mangt og meget. 1848 blev han sendt i en meget vigtig mission til St. Petersborg hvor det lykkedes ham at udvirke den depeche der fik de preussiske tropper til at forlade Jylland. – Æresmedlem af Akademiet for de skønne kunster 1843. – Kammerherre 1815.

Familie

Forældre: gehejmeråd, landdrost Albrecht Philip L. (1744–1817, gift 1. gang 1771 med komtesse Juliane Marie Frederikke Louise Moltke, 1751–73) og komtesse Christiane Frederikke Wedell-Wedellsborg (1755–1821). Gift 20.8.1818 med Wilhelmine Charlotte v. Stolle, født 12.6.1790 i Kiel, død 28.2.1822 i Itzehoe, d. af hofjægermester, kammerherre, senere gehejmekonferensråd Johan Wilhelm v. S. til Munkeberg (1740–1825) og Hedevig Magdalene Ahlefeldt (1757–1814).

Annonce

Udnævnelser

R. 1826. K. 1835. S.K. 1840. DM. 1841.

Ikonografi

Radering af L. som ung, sign. B. de Holler. Mal. ca. 1820 (Sielbeck). Afbildet på E. Lehmanns mal. af Fr. VIIs indtog 1841 (Jægerspris), litograferet s.å., på S. Schacks mal. 1843 af salvingen 1840 (St. mus.), på J. V. Gertners mal. fra samme begivenhed (Rosenborg) og på C. V. Balsgaards mal. 1845 af ovennævnte indtog 1841 (sst.). Litografi af E. Fortling, 1843, efter tegn. af L. A. Smith; efter dette litografi af Fortling 1846, stik af A. Hansen, 1848, litografi 1853, 1854 og 1875 samt nogle træsnit, bl.a. et fransk 1852, samt 1859. Mal. af N. P. Holbech, 1846 (Fr.borg) og af A. Schiøtt, 1856 (Sielbeck).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VI, 1903; VIII-IX, 1917–22. – Danm.s adels årbog VII, 1890 327f. Berl. tid. 8.11.1859. III. tid. 13.11. s.å. Th. Overskou: Den danske skueplads V, 1864. Edg. Collin: Fremragende da. frimurere II, 1875 41–51. Edv. Collin: H. C. Andersen og det Collinske hus, 1882 588f. Marcus Rubin: 1807–14, 1892 (reproudg. 1970). N. Neergaard: Under junigrundloven I, 1892 (reproudg. 1973). Joachim Levetzow: J. G. v. L., Berlin 1932 = von Levetzowsche Familienblätter XII, Anhang. J. P. Trap: Fra fire kongers tid I-II, 1966–67.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Harald Jørgensen: J.G. Levetzau i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 9. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=293521