Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Otto Blome

Oprindelig forfatter NNeer
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Otto Blome, 1.10.1795-1.6.1884, holstensk adelsmand. Født på Salzau, død sst., begravet i Probsteierhagen. B. ejede Salzau og flere andre holstenske godser. Sammen med farbroderen Otto B. (1770–1849) blev han 1826 greve. 1820–24 var han ritmester i Hestgarden. – Inden for det holstenske ridderskab var han en af dem der stillede sig mindst uvenlig over for det danske styre og som gerne ville bidrage til at opretholde forbindelsen med Danmark, når det kunne ske på vilkår der var nogenlunde antagelige for det holstenske aristokrati. Hvad han ønskede var den selvstændigst mulige stilling for Holsten inden for monarkiet. Denne tendens faldt til en vis grad sammen med C. C. Halls som ønskede en lempelig overgang til den politik der fuldbyrdedes ved novemberforfatningen, og mente at dette ville lettes hvis man kunne få en mand af B.s sociale stilling til at afløse ham som midlertidig minister for Holsten. 1861–62 førtes der herom forhandlinger ikke blot med B. men også med Carl Moltke og gesandten i Frankfurt Bernh. v. Bülow. En tid syntes det som om B. var den med hvem der snarest kunne nås et resultat. Om de nærmere vilkår opnåedes dog ikke fuldstændig enighed, og Bülow frarådede under henvisning til B.s udpræget aristokratisk-absolutistiske indstilling og formentlig tvivlsomme personlige pålidelighed planen på det bestemteste; heller ikke vandt den bifald hos kongen som følte sig krænket over at Hall havde ført forhandlingerne så vidt frem uden at indhente hans bemyndigelse dertil. Skønt B. følte sig skuffet over forhandlingernes negative resultat forlod han dog ikke sit tidligere stade og foreslog kort efter Christian IXs tronbestigelse den danske regering at gøre et forsøg på at holde monarkiet sammen ved at bevæge baron Carl Scheel-Plessen til at overtage ministeriet for Holsten, ligesom han 1864–65 holdt sig borte fra berøring med den augustenborgske prætendent.

Familie

Forældre: baron Frederik B. (1769–1818) og rigsgrevinde Charlotte Juliane Piaten zu Hallermund (1778–1857, gift 2. gang 1820 med grev Joseph Carl Reventlow-Criminil, 1797–1850). Gift 1. gang 14.11.1822 på Wittgenstein med prinsesse Agnes Christiane Albertine Caroline Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, født 27.7.1804 på Wittgenstein, død 10.8.1866 på Rheda, d. af rigsgreve Friedrich Carl S.-W.-H. (1766–1837) og prinsesse Friedericke af Schwarzburg-Sondershausen (1774–1806). Ægteskabet opløst 1826 (hun gift 2. gang 1828 med arveprins, senere fyrst Moritz Michael Georg Ludwig Friedrich Carl Bentheim-Tecklenburg-Rheda, 1795–1872). Gift 2. gang 12.7.1828 i Paris med prinsesse Marie Clementine Bagration, født 29.9.1810 i Wien, død 26.5.1829 i Hannover, d. af fyrst Peter Ivanowitj B. (1765–1812) og grevinde Catharina Skawronskij (død 1857, gift 2. gang 1830 med John Hobart Caradoc, lord Howden, 1799–1873). Gift 3. gang 12.5.1837 i Hannover med rigsgrevinde Juliane Friederike Sophie Piaten zu Hallermund, født 6.11.1811 i Hannover-Linden, død 7.7.1879 i Wiesbaden, d. af rigsgreve Georg Wilhelm Friedrich P. zu H. (1785–1873) og grevinde Julie Maria Charlotte Hardenberg (1788–1833). – Bror til Adolf B.

Udnævnelser

Kammerherre 1820.

Annonce

Ikonografi

Mal. som ung, litografi af Jul. Giere, 1839, mal. af Luise Oesterby (alle Salzau). Litografi efter mal. af Gustav Richter.

Bibliografi

Otto Hintze: Gesch. des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome, 1929 405–29. A. F. Kriegers dagbøger II-IM, 1921 16.-20. bog, 1861–64.

Referér til denne tekst ved at skrive:
N. Neergaard: Otto Blome i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. november 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287227