Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Otte Brahe

Oprindelig forfatter SHei
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Otte Brahe, 12.4.1578-5.7.1651, adelsmand. Født på Næsbyholm, død sst., bisat i Skt. Peders k. i Næstved. B. kom 1587 i Sorø skole derfra til Århus. 1593–99 foretog han sammen med Kurt Aslaksen en stor udenlandsrejse, hvorunder han studerede i Rostock (1593), Herborn (imm. foråret 1594), Heidelberg, Basel, Geneve (imm. 3.12.1597) og Orleans (1599). Endvidere berejste han England og Skotland. 1600–02 gjorde han hoftjeneste hos kurfyrst Frederik IV af Pfalz. Han deltog i Kalmarkrigen som kornet i rostjenesten (Sjællandske fane) og mistede en arm ved Kalmar. – B.s godsejendom var betydelig – 1638 takseredes han til 1.639 tdr. hartkorn – og var koncentreret omkring Næsbyholm og Tersløsegård på Sjælland som han havde arvet fra sin far. Gennem køb og mageskifter forøgede han navnlig Næsbyholms tilliggender der ved hans død 1651 var nået op på 930 tdr. hartkorn. Gennem sit tredje ægteskab kom han i besiddelse af Ravnholt på Fyn som han 1623 solgte til rigsråd Holger Rosenkrantz. Det var ikke blot gennem den egentlige godsdrift, han skaffede sig sit udkomme. Fra 1620erne begyndte han at optræde som kapitaludlåner i stor stil til betrængte standsfæller og synes ligefrem at have spekuleret i kautionsforpligtelser. Sammen med folk som Niels Trolle og Frederik Parsberg tilhørte han en snæver kreds af højadelige kapitalister som etablerede sig på det danske kreditmarked, da de holstenske pengeudlån samt lån fra "kongens eget kammer" efter Kejserkrigen ikke mere var disponible for den danske adel. – Til trods for at han tilhørte en af landets mægtigste og mest ansete adelsslægter og sin økonomiske position fik han aldrig len og blev heller aldrig rigsråd. Endelig skal det nævnes, at han 1632 udgav en samling hus- og kirkebønner.

Familie

Forældre: rigsråd Steen B. (1547–1620) og Birgitte Rosenkrantz (1555–88). Gift 1. gang ca. 29.9.1603 på Næsbyholm med Margrethe Krafse, død 1614, d. af Hans K. (død 1585) og Kirstine Hansdatter Holck (1558–99, gift 2. gang med Steen B.). Gift 2. gang 3.6.1618 i Køge med Karen Rud, død 17.6. s.å., d. af Knud R. (født 1554, død mellem 1612 og 1615) og Hilleborg Mogensdatter Gyldenstierne (født ca. 1555). Gift 3. gang ca. 10.7.1619 i Odense med Anne Bild, begr. 18.6.1656 i Køge, d. af Niels B. (1553–1622) og Margrethe Urne (1547–1620). -Bror til Jørgen B. (1585–1661)

Bibliografi

Danm.s adels årb. LXVII, 1950 II 20f. L. Larsen Nyløs: Ligprædiken over O. B. 1655. E. Ladewig Petersen i Fortid og nutid 22, 1965 460. – Papirer i Rigsark.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Steffen Heiberg: Otte Brahe i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 14. december 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287506