Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Anne Krabbe

Oprindelig forfatter RPaulli
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Anne Krabbe, 29.7.1552-17.2.1618, lærd adelsdame. Født på Åstrup, død på Stenalt, begravet i Ørsted k. Som enke styrede K. Stenalt gods, lod især Ørsted kirke udsmykke og dyrkede i øvrigt åndelige interesser. Hun udgav En liden nyttig Bøne-Bog, 1612 og (oversat efter Christoph Fischer) Haand Postilla, 1616. Større betydning har hendes håndskrevne efterladenskaber, mest besørget af skrivere. I Rigsarkivet findes et bind jyske, sjællandske og fynske antikviteter (overvejende afskrifter af ligsten og epitafier), i Det kgl. bibliotek et pergamenthåndskrift med danske kongebilleder, forskellige slægtebogs-redaktioner, en kopibog med mange, ellers tabte, breve, en renskrift af hendes folkevise-håndskrift, indrettet efter A. S. Vedels mønster, samt en lægebog; begge steder findes tillige rester af hendes (muligvis til dels egenhændige) våbenbog-arbejder. Foruden bibliotek havde K. også et kunstkammer og ejede bl.a. Christian I's rejsealter (nu i Nationalmuseet). En runesten hun havde ladet flytte ind i Stenalt have og hvoraf kun et brudstykke er bevaret, har Ole Worm beskrevet. K. hører til de mest fremragende blandt vore lærde adelsdamer.

Familie

Forældre: Erik K. til Bustrup (1510–64) og Margrethe Reventlow (1525–1606). Gift 1.9.1588 på Stenalt med Jacob Bjørn, født 15.7.1561 på Stenalt, død 5.4.1596 sst., s. af Bjørn Andersen B. (1532–83) og Sidsel Truidsdatter Ulfstand (død 1561).

Ikonografi

Relief på ligsten 1598 (Ørsted k.). Relief på herskabsstol 1604 (sst.).

Annonce

Bibliografi

Repertorium diplomaticum 2.r.VIII, 1936 498–507. -Danm.s adels årbog IV, 1887 95f; XLV, 1928 II 17. Rasmus H. Knudsen i Fra Randers amt XX, 1926 5–60. M. Mackeprang i Årbøger for nord. oldkyndighed, 1926 77–98. Festskr. til Kr. Erslev, 1927 323–27. Will. Christensen i Pers. hist. t. 9.r.II, 1930 26–35. O. Walde i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen XIX, Uppsala 1932 9–12. Hans Fussing i Årbog for hist. samf. for Odense og Assens amter VI, 1938 269–71. Lis Jacobsen og E. Moltke: Danm.s runeindskrifter, 1941–42 148. Alb. Fabritius i Humanister i Jylland, red. Gustav Albeck, 1959 153–66. J. E. Olesen i Historie, ny r. XIII.3, 1980 32–48. – Papirer i Kgl. bibl.

Referér til denne tekst ved at skrive:
R. Paulli: Anne Krabbe i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292884