Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Margrete Wildenradt-Krabbe

Oprindelige forfattere Rerup og PEng
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Margrete Wildenradt-Krabbe, Margrete v. Wildenradt-Krabbe, 17.1.1864-17.6.1929, redaktør. Født i Kbh. (Trin.), død i Holland. W.-K. levede i mange år uden for Danmark og dyrkede forskellig journalistik, sidst ved et fransk-belgisk blad i Liége. 1899 søgt hun en passende stilling og kom tilfældigt i forbindelse med dyrlæge J. H. Bjørnshauge der ejede Dannevirke i Haderslev. Bjørnshauge var kommet under påvirkning af landråd Rafael v. Uslar og ville – trykket af økonomiske vanskeligheder -lægge det gamle danske blad om i tyskvenlig retning. Efter at bladets hidtidige redaktør M. C. Mathiesen var fyret – han blev nu knyttet til bladet Modersmaalet – overtog W.-K. nytår 1900 redaktionen. Köllerpolitikken var da på sit højeste, og W.-K. var ved sin tiltrædelse helt ukendt med forholdene i Nordslesvig. Hun blev fra dansk side oplyst om hvad hun havde indladt sig på, men overbevist om at hun kunne vikle sine omgivelser om sin "lille finger" ønskede hun at "fortsætte eksperimentet". Da den elegante og selvsikre dame anså sønderjydernes holdning for en "ganske unyttig chauvinisme", angreb danske ledere og på forskellig vis gik tyskernes ærinde, forlod abonnenterne bladet. Der var 1 800 ved hendes tiltræden, heraf var der 700 tilbage da hun standsede udgivelsen 15.9.1900. Forinden havde Den nordslesvigske Folkebank i Åbenrå som siden 1895 havde bladet i pant for et lån på 73 000 mark til Bjørnshauge opsagt dette lån da den så hvor det bar hen. I dyb hemmelighed udvirkede v.Uslar herefter at overpræsident M. v. Koller fremskaffede et billigt preussisk statslån der 26.6. blev udbetalt til pastor C. J. Jacobsens kreditbank i Skærbæk som igen skulle udlåne det til W.-K. så hun kunne overtage Dannevirke. Hendes og Jacobsens repræsentant bød dog for lidt da folkebanken solgte Dannevirke som i stedet blev købt af Modersmaalet. W.-K. fortsatte 1.10.1900 med et blad hun kaldte Det gamle Dannevirke som hun holdt gående til 8.8.1903. Gendarmer agiterede for det, og det var velkendt at abonnenterne blev begunstiget af myndighederne, bl.a. fik en udvist optant underhånden tilbudt at måtte vende tilbage hvis han ville holde bladet og agitere for det i danske kredse. Holdertallet nåede dog næppe over et par hundrede. W.-K. forlod Sønderjylland og levede i den følgende tid mest i udlandet. – W.-K.s første ægtefælle, J. P. Wildenradt, uddannedes på akademiet og Kunstnernes studieskole. Han opholdt sig 1884-94 i Frankrig, hvortil han også rejste efter ægteskabets opløsning, hvor han resten af livet boede i Istres, Provence. Her fandt han et publikum og udstillede i Aix-en-Provence. –

Familie

Forældre: cand.jur., senere herredsfoged Christopher Krabbe (1833-1913) og Marie D. Boesen (1837-1918). Gift 1. gang 3.10.1886 i Dollerup med maler Johan Peter Wildenradt, født 27.6.1861 i Helsingør, død 18.7.1904 i Istres, Provence, s. af kaptajn, senere oberst Frederik Sofus W. (1823-84) og Marie Antonie Elisabeth Bugge (1832-1905). Ægteskabet opløst 1899. Gift 2. gang 18.10.1906 med advokat, dr.jur. Albertus Julius Hankes-Drielsma,født 1880.

Ikonografi

Foto.

Annonce

Bibliografi

Niels Hjorth: Krabbeaffæren, 1905. H.P. Hanssen: Fra kampårene II, 1929 181-91. Fr. v. J[essen] i Berl. tid. 18.6.1929. Samme: Mit livs egne, hændelser, mennesker I, 1943 372-90. Bladet Dannevirke 100 år, 1938 312-30. J. Jensen-Sønderup: Hørt og oplevet, 1943. A. Svensson: Red. J. Jessen III, 1960 159-83. To ungdomsvenner. H. P. Hanssen – H. V. Clausen, udg. Harald Jørgensen, 1962. Kai D. Sievers: Die Köllerpolitik und ihr Echo in der deutschen Presse, Neumünster 1964 = Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holst.s XLVII 145-48. G. Japsen: Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender, 1980 Ulf.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Lorenz Rerup, Povl Engelstoft: Margrete Wildenradt-Krabbe i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 2. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=285618