• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Mads Vingaard

Oprindelig forfatter LauNi
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Mads Vingaard, d. ca. 1600, bogtrykker. I begyndelsen af 1560'erne oprettede V. i Kbh. et bogtrykkeri hvis produktion i begyndelsen var meget sparsom, men efterhånden antog et betydeligt omfang. Sammen med Lorentz Benedicht beherskede han det danske bogtryk i sidste halvdel af 1500-tallet. Over 250 til dels omfangsrige tryk er bevaret fra hans presse der var i gang lige til hans død. V.s produktion var gennemgående af folkelig art; han har trykt talrige populære bønne- og opbyggelsesbøger, en lang række af de såkaldte "folkebøger" ɔ: romaner og noveller på vers eller prosa der var datidens mest yndede form for morskabslæsning, desuden en mængde viser, flyveblade (forløberne for den senere tids aviser) og lignende let afsættelige tryksager. En specialitet synes han at have haft i ligprædikener ligesom han har fremstillet flere af de årligt udkommende almanakker, deriblandt den ældste bevarede danske almanak for 1570. For universitetet trykte han en mængde disputatser og programmer og havde i en årrække fast ansættelse som universitetsbogtrykker; desuden havde han adskillige danske videnskabsmænd som sine private kunder, bl.a. Niels Hemmingsen og Anders Sørensen Vedel. V.s hovedværk er Frederik IIs Bibel, 1589, en mægtig foliant i tre dele, langt det største arbejde som indtil da var udført af nogen dansk bogtrykker. Et andet omfangsrigt værk er folioudgaven af Luthers Huspostil, 1577. Ligesom de fleste andre af datidens bogtrykkere forhandlede V. selv sine bøger, og han havde en tid fast udsalg i Frue kirkes våbenhus. Flere af hans tryk er smukke prøver på renæssancens formfuldendte bogkunst, men navnlig hans senere frembringelser lider under skødesløs udførelse. I begyndelsen af 1600-årene findes hans materiel udnyttet af den kbh.ske bogtrykker Salomon Sartor.

Familie

Forældre: bogtrykker Hans V. (død 1559) og Karine Nielsdatter.

Bibliografi

H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77 664f. Laur. Nielsen: Boghist. studier til da. bibliografi, 1923. Samme: Dansk bibliografi 1551-1600, 1931-33.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Lauritz Nielsen: Mads Vingaard i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. oktober 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299045