Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

J.J. Høpfner

Oprindelig forfatter LauNi
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J.J. Høpfner, Johan Jørgen Høpfner (Høpffner), 19.5.1689-3.3.1759, bogtrykker, avisudgiver. Født i Tyskland, død i Kbh. (Helligg.). H. stod i lære i Hamburg 1705–10 og rejste derefter som svend i Tyskland indtil han 1715 drog til Kbh. hvor han kom i tjeneste hos bogtrykker J. M. Godiche. Efter dennes død 1717 bestyrede han som faktor trykkeriet for enken med hvem han få år efter giftede sig hvorved han blev ejer af forretningen og lagde grunden til sin senere betydelige formue. 1720 blev han 2. bogtrykker ved universitetet, og efter sit ægteskabs indgåelse tog han straks med stor energi fat på at udvide trykkeriet som han efterhånden bragte frem til at blive det største i Kbh. Det blev ødelagt ved Kbh.s brand 1728, men han genopbyggede det i langt fuldkomnere skikkelse end tidligere. Efter bogtrykkeren J. Wielandts død overtog H. 1731 dennes bestalling som direktør for det kgl. bogtrykkeri og kort tid efter desuden stillingen som 1. universitetsbogtrykker. Efter herved at have erhvervet retten til at udgive aviser fortsatte han den af Wielandt påbegyndte udgivelse af Kjøbenhavns Post-Rytter, en ugeavis, som væsentlig bragte udenlandske nyheder, og udgav samtidig en månedlig "Post-Rytter" af mere underholdende karakter som også indeholdt hjemligt stof og virkelige politiske artikler. Desuden udgav han en tysk ugeavis Die dänische Fama som imidlertid kun er bevaret i brudstykker. H.s aviser betegner et stort fremskridt i den danske presses udvikling, men de blev fra 1749 distanceret af E. H. Berlings, navnlig fordi denne fik privilegium på at forsende sine aviser med de kgl. brevposter, en ret H. trods gentagne ansøgninger aldrig opnåede. Som privilegeret bogtrykker trykte H. foruden aviser især forordninger og almanakker på hvilke to artikler han havde eneretsprivilegium; hvad han har trykt af bøger er ikke fremragende. Han har trykt en del ligprædikener i det for datiden typisk overlæssede udstyr; i øvrigt er af hans bøger navnlig kendt samlingerne af Udvalgte danske Rim, 1728. For fagets traditioner nærede han stor respekt og optrådte som streng hævder af de tyske her i landet forbudte lavsskikke hvilket gentagne gange bragte ham i konflikt med myndighederne. Igennem tre slægtled var stillingerne som direktør for det kgl. bogtrykkeri og 1. universitetsbog-trykker i familien Høpfners besiddelse idet de efter stamfaderens død 1759 overgik til hans søn Nicolai Christian H. (1720–82), der ved sin død efterlod dem til sin søn Peter Marquard H. (1751–1800). Denne solgte 1795 trykkeriet til J. F. Schultz.

Familie

Forældre: brygger Christian H. og Margrethe Liermann (gift 2. gang 1698 med salter Jacob Rover i Lüneburg, gift 1. gang 1690 med Engel Wischhoff). Gift 12.3.1720 i Kbh. (Helligg.) med Marie Cathrine Meyer, død 3.7.1741 i Kbh. (Helligg.) (gift 1. gang med bogtrykker Jørgen Mathiesen Godiche, død 1717).

Ikonografi

Maleri (Kbh.s bymus.).

Annonce

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Slesvigske kirkebogsuddrag, 1908 34. R. Nyerup i Læsendes årbog for året 1800 64f. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870. P. Stolpe: Dagspressen i Danm. III, 1881 (fot. optr. 1977). C. Kirchhoff-Larsen: Den danske presses hist. I, 1942 155–66. Jørgen Bang: Fra Godichetil Schultz, 1961.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Lauritz Nielsen: J.J. Høpfner i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 23. april 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=291737