Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Erik Allerslev Jensen

Oprindelig forfatter MIver

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Erik Allerslev Jensen, 22.5.1911-10.6.1994, biblioteksdirektør. Født i Holstebro. Efter studentereksamen 1929 fra Statens og hovedstadskomm.s kursus og afgangsprøve fra Statens biblioteksskole 1933 fik A. ansættelse som underassistent ved Frederiksberg kommunebiblioteker. G. Krogh-Jensens klare administrative linje havde stor betydning for ham, men afgørende blev det at biblioteksdirektør Th. Døssing 1937 gjorde ham til leder af Statens bibliotekstilsyns afdeling for trykte kort. S.å. markerede han sine synspunkter på folkebibliotekernes katalogapparat i en artikel i det biblioteksfaglige tidsskrift Bogens Verden hvor han gik ind for en systematisk kortkatalog og trykte kataloger. Sådanne reformer kunne bedst fremmes ved oprettelse af en for bibliotekerne fælles institution, og det virkeliggjordes i Folkebibliotekernes bibliografiske kontor 1939 som han ledede til 1946. Her blev de allerede eksisterende fælleskataloger for større og mindre biblioteker udgivet i regelmæssig rytme og bidrog sammen med de trykte katalogkort til folkebibliotekernes ensartethed og standardisering, en hovedtanke for A.s hele virke. Under besættelsen var A. medstifter af "Ringen" og formand for Frit Danmarks bibliotekargruppe, 1944–45. Efter sin ansættelse som biblioteksinspektør i Statens bibliotekstilsyn 1946 var han stadig virksom i kontorets bestyrelse hvor han i 1949 medvirkede til at Indbindingscentralen med bogbindermester Edvard Pedersen som leder blev en selvstændig afdeling af kontoret, i dag Bibliotekscentralen. Som biblioteksinspektør blev han til 1956 den daglige leder af Statens biblioteksskole hvor han kunne udfolde sine store pædagogiske evner. Efter at Statens biblioteksskole var blevet den selvstændige læreanstalt Danmarks biblioteksskole fortsatte A. sin pædagogiske virksomhed som leder af Den nordiske fortsættelsesskole for bibliotekarer i Kungalv i Sverige 1957–1968 hvor han kom til at betyde meget for unge nordiske bibliotekarer der her drøftede fagets administrative problemer under frie undervisningsformer. 1960 (-75) udnævntes han til biblioteksdirektør efter Robert L. Hansen. Af sine to forgængere havde han lært en respekt for folkebibliotekernes formål der gav ham et klart syn på de faglige problemer.

Men A.s hovedinteresse var stadig rationalisering og klar organisering af bibliotekernes arbejdsgang, udtrykt i de to betænkninger herom 1964 og 1970. I bibliotekstilsynet fik han samlet en stab af eksperter der kunne rådgive kommunerne i udformningen af bibliotekerne som kommunale institutioner, støttet af den økonomisk meget gunstige bibliotekslov af 1964 der klart placerede bibliotekerne som knyttet til uddannelse og kulturel aktivitet. A. har været aktiv i den internationale biblioteksforening IFLA, fra 1965–69 som formand for folkebibliotekssektionen. Han redigerede Dansk Bogfortegnelse, 1935–59 og bibliografien Dansk Bibliotekslitteratur, 1950, og udgav væsentlige arbejdsredskaber for bibliotekarerne som Decimalklassedeling, 3. udg. 1942, 4. udg. 1954. A. har skrevet om folkebibliotekernes historie i Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab II, 1958 og redigeret forskellige serier med biblioteksfaglige afhandlinger, således Biblioteker og Læsning, 1956–64 og Biblioteksstudier, 1963–69. Han var redaktør af det nordiske bibliotekstidsskrift Reol, 1962–67 og dets fortsættelse Scandinavian Public Library Quarterly, 1968–69. Ved sin afgang blev A. æresmedlem af Danmarks biblioteksforening og tildeltes foreningens ærespris. Under A. blev folkebibliotekerne gennemrationaliserede og vel administrerede kommunale institutioner, åbne mod det moderne samfunds behov.

Familie

Forældre: kommunelærer, senere overlærer Sigurd Jensen (1882–1947) og Meta Kirstine Hansen (1887–1949). Gift 1. gang 9.7.1932 i Frederiksværk (b.v.) med Kamma Ena Erichsen, født 21.1.1912, d. af farmaceut Christian Eje E. (1881–1930) og Cathrine Sørensen (1882–1952). Ægteskabet opløst 1938. Gift 2. gang 9.7.1938 i Gentofte (b.v.) med børnebibliotekar Gudrun Franck, født 12.9.1906 på Frbg., død 9.4.1956 sst., d. af skoledirektør Sofus F. (1873–1945) og Magna J. A. Schou (1873–1964). Gift 3. gang 1987 med overbibliotekar Ane Marie Bonde Petersen, født 28.5.1924 i Tørring-Heldum, d. af generalsekretær, cand.theol. Karsten Bonde Pteresen (død 1934) og Mette Marie Lauritsen.

Annonce

Ikonografi

Portr. af Lauritz Hartz, ca. 1930.

Bibliografi

Interviews i Bogens verden 1974 142–46; 1976 347–49 og Bibliotek 70, 1975 553–57. Åge Bredsted og Poul Daugaard i Dansk folkebibliotekslitteratur 1950–70, 1975 (Studier fra Danm.s bibl.skole, 18) Festskr. t. A. J.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Mogens Iversen: Erik Allerslev Jensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. juni 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=285865