Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jens Nielsen

Oprindelige forfattere CBjø og AkMil
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jens Nielsen, 20.6.1860-10.11.1961, landbrugsskoleforstander. Født i Rørt ved Odder, død i Borris, begravet sst. N. arbejdede som dreng ved landbruget, uddannedes derefter som gartner og fik 1880 plads i Kbh. hvor han sluttede sig til den grundtvigske kreds der samledes i Kbh.s højskoleforening. Efter nogle år som gartner i Århus besluttede han at uddanne sig til højskolelærer. 1883-85 var han elev på Askov højskole, 1885-89 lærer ved Æbeltoft højskole og 1889-1910 forstander for Klank højskole. Med sin levende sociale interesse kom han tidligt i forbindelse med den (nye) fremvoksende husmandsbevægelse, og han blev en foregangsmand i det ungdomsskolearbejde der særlig tog sigte på husmandsklassens åndelige og faglige udvikling. På sin højskole indførte han landbrugsfaglig undervisning for mindre jordbrugere, og efter at han 1895 var blevet ejer af skolen omdannedes den til en særlig husmandsskole der forenede højskolens og fagskolens opgaver. Fra 1899 blev der tillige holdt korte kurser for husmænd og deres hustruer. Større forhold fik N. at arbejde med, da han 1910 overtog den 1907 oprettede Borris landbrugsskole (Den jydske husmandsskole) som han ejede og ledede, indtil han 1917 overdrog den til sin svigersøn H. K. Rosager. 1901-11 var han landbrugsfaglig redaktør af Husmandshjemmet. – N. var en ivrig forkæmper for de frie undervisningsformer som han gennemførte i sin egen lærergerning der prægedes af hans levende, lunerige personlighed og hans lyse livssyn. Allerede på Klank højskole havde han begyndt arbejdet for en rationel regnskabsføring blandt husmændene, og han kastede sig nu helt over denne opgave, var 1917-24 regnskabskonsulent for De samvirkende jydske husmandsforeninger og udgav sammen med en datter nogle meget benyttede regnskabsbøger for det mindre landbrug. 1924– 35 var han atter lærer ved Borris landbrugsskole. Regnskabsarbejdet var da grundlagt og kunne føres videre af husmandsforeningernes amtskonsulenter, og det fik tillige den betydning at småbrugernes økonomi på tilfredsstillende måde kunne inddrages i undersøgelserne ved Det landøkonomiske driftsbureau, af hvis ledende udvalg han var medlem 1922-36. 1907-20 var han et virksomt medlem af De samvirkende jydske husmandsforeningers planteavlsudvalg, 1926-36 medlem af Statens frøkontrolkommission. I planteforædlingen har han ydet en indsats bl.a. ved flere stammer af gråhavre, Borrisrugen og Klank-stammen af Barresroen. I husmandsforeningernes oplysningsarbejde var N. en betydelig kraft både som foredragsholder og skribent.

Familie

Forældre: bolsmand Niels Jensen (1825-82) og Grete Pedersdatter (1833-99). Gift 5.4.1887 i Århus med Gotfrida (Frida) Christiana Marie Caroline Erichsen, født 26.9.1860 i Århus, død 30.11.1937 i Borris, d. affarver Christian Toltivar E. (1831-1908) og Johanna Christina Høgh (1834-1909).

Udnævnelser

F.M.2. 1950.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. N.: Fra en grotid. 1860-1942, 1942 (erindr.). Samme i Hardsyssels årbog 1973 57-68. – Hannes Gebhard: Småbruket i Skandinavien, Helsingfors 1923 233-36 247. P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens hist., 1927 145f. M. K. Kristensen i Jydsk landbrug XII, 1930 467f. Husmandshjemmet XXVII, 1930 271; sst. 1935 262f; Fr. Skrubbeltrang sst. 1961 nr. 51 12f 32. Samme: Den danske husmand I–II. 1952-54.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Claus Bjørn, Aksel Milthers: Jens Nielsen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 15. april 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294975