Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

H.J. Rasmussen

Oprindelig forfatter AkMil
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

H.J. Rasmussen, Hans Jørgen Rasmussen, 4.8.1868-23.6.1941, landbrugsskoleforstander. Født i Kuditze, Avninge sg, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). R. blev uddannet ved praktisk landbrug, kom til landbohøjskolen og tog landbrugseksamen 1890. Han var derefter lærer ved Grejsdalens landboskole 1890–91 og ved Nysted høj- og landboskole 1891–95 hvor han tog initiativet til oprettelsen af Østlollands landboforening som senere udnævnte ham til æresmedlem. 1896–98 var han konsulent i husdyrbrug og planteavl for Nordfalsters og Østlollands landboforeninger og knyttedes derefter til Den Classenske agerbrugsskole på Næsgaard hvor hans livsgerning blev lagt. Han var skolens overlærer fra 1898, blev inspektør 1907 og fik dermed ledelsen af skolens økonomi og husholdning. Samtidig blev han leder af det store landbrug der hører til skolen, og som praktisk landmand udførte han her et fremragende arbejde både inden for planteavl og husdyrbrug der gjorde Næsgaards landbrug til en mønsterbedrift, og som sådan blev det gennem årene besøgt og studeret af store skarer af landmænd. Som kvægopdrætter øvede R. en betydelig indsats. Næsgaards kvægbesætning oparbejdedes til at blive den højest ydende blandt større besætninger her i landet. 1916–38 var han skolens forstander. Han forstod at knytte dygtige medarbejdere til sig og var selv en fortrinlig lærer som både inden for husdyrbrug, planteavl og økonomi underviste med grundighed og med sans for at være på højde med fagenes nyere udvikling. Selv om han oprindelig var planteavlsmand, blev husdyrbruget hans hovedfag som han tillige virkede for ved sit forfatterskab, navnlig ved udgivelsen af den meget benyttede lærebog Fodringslære, 1915 (9. udg. 1941). Han har skrevet Vore Fodermidler, 1913, Festskrift i Anledning af Nordfalsters Landboforenings 50 Aars Jubilæum, 1904 og var medforfatter af De samvirkende biland-falsterske Landboforeninger 1897–1922, 1922. 1905–07 var R. medredaktør af Vort Landbrug, og mens han 1919–25 var formand for Foreningen af danske landbrugskandidater, overtog foreningen Ugeskrift for Landmænd, for hvis redaktion han var formand 1921–25.

Også i R.s deltagelse i de landsøkonomiske organisationer har husdyrbruget haft en fremtrædende plads, og som formand for statens husdyrbrugsudvalg fra 1918 har han stået i spidsen for forsøgsvirksomheden på dette område. 1921 blev han tillige formand for fællesudvalget for statens planteavls- og husdyrbrugsforsøg. I øvrigt tog R. med sin meget alsidige landøkonomiske indsigt del i en mangeartet virksomhed og var formand for De samvirkende lolland-falsterske landboforeningers planteavlsudvalg 1901–19, medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd fra 1911, af Landbrugsrådet 1929–33 og af udvalget for Det landøkonomiske driftsbureau fra 1928. Frodig idérigdom, stor arbejdsevne forbundet med evnen til at vælge og fastholde medarbejdere, såvel på skolen som i sine øvrige gøremål, gav R. en betydelig position i mellemkrigstidens danske landbrug. – En datter, Gudrun R., født 1895, blev 1917 gift med Josef Hansen, født 11.3.1888, død 5.7.1952. H. blev landbrugskandidat 1910, assistent ved Askov forsøgsstation 1910–12 og 1916–23, derefter blev han forstander for Tystofte forsøgsstation. R. 1941.

Familie

Forældre: gårdejer Jørgen R. (1839–1923) og Dorthe Christoffersdatter (1838–1910). Gift 25.10.1894 i Fuglse med Christine Marie Jepsen, født 24.5.1871 i Fuglse, død 28.1.1954 på Frbg., d. af lærer Laurits Peter J. (1839–1926, gift 2. gang 1873 med Hedevig Johanne Louise Løve, 1842–1928) og Mette Kirstine Sivertsen (1838–71).

Annonce

Udnævnelser

R. 1922. DM. 1937.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Niels og Axel Nielsen i Tidsskr. for landøkonomi, 1941 490–93. P. N. Gaardmand i Ugeskr. for landmænd LXXXVI, s.å. 415–17. Samme m.fl. i Næsgaårdsbogen s.å. 9–23. Harald Jørgensen og Fr. Skrubbeltrang: Det Classenske Fideicommis gennem 150 år, 1942 570–611. Holger Ærsøe: Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i Danm. 1882–1942, 1943 = Bereth. fra forsøgslab. CC 283f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Aksel Milthers: H.J. Rasmussen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=296150