Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

H. Iversen

Oprindelige forfattere CBjø og AkMil
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

H. Iversen, Hans Mortensen Iversen, 31.3.1842-13.9.1900, landøkonom. Født i Københoved, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Efter at have lært praktisk landbrug kom I. som elev til Rødding og senere til Vallekilde højskole hvor Ernst Trier fik ham til at blive som lærer og leder af skolens landbrug. 1870 tog han på landbohøjskolen, og efter at have taget landbrugseksamen 1872 vendte han atter tilbage til Vallekilde. Med sin klare forstand, levende interesse for de nyere, rationelle landbrugsmetoder og med sin udprægede lyst til at lære fra sig blev han anset for velegnet til at tage et arbejde op blandt de endnu fåtallige landbrugsskoler, og ved venners hjælp købte han Dragebjerggård i Odsherred hvor han 1874 oprettede en landbrugsskole med både teoretisk og praktisk undervisning. Tiden var imidlertid løbet fra denne undervisningsform der havde været foretrukket omkring århundredets midte, og da I. yderligere blev spændt hårdt for i økonomisk henseende, måtte han 1884 under de nedadgående konjunkturer give op. 1884–89 bestyrede han Ydinggård ved Roskilde, men tog dog stadig livlig del i oplysningsarbejdet særlig vedrørende fodring og regnskabsføring. Bl.a. ledede han en række regnskabskurser som landhusholdningsselskabet lod afholde på landbrugsskoler og i landboforeninger. Fra Ydinggård flyttede han til Kbh. og levede fra den tid fortrinsvis som landbrugsskribent. 1897–1900 var han medredaktør af Agrarbladet, i en periode medarbejder ved Landmands-Blade og en kort tid udgiver af Landmanden som han dog ikke kunne holde økonomisk oppe. Han skrev desuden i provins- og fagblade og var i det hele en af tidens mest produktive landbrugsskribenter. – I. udgav 1885 Regnskabsbog for mindre Landbrug (2. udg. 1889) og optog her i større udstrækning end tidligere foderenheden i den almindelige regnskabsføring. Han vendte sig i de følgende år kritisk mod den stigende tendens til under det dobbelte bogholderis form at inddrage de enkelte driftsgrenes omsætning i regnskabet. I Vejledning til Regnskabsføring i Landbrug. 1900, krævede han klar adskillelse mellem det egentlige regnskab over den samlede økonomi og kontrollen med produktionen i de enkelte driftsgrene. Han nåede dog ikke at trænge igennem med denne i Tyskland udbredte anskuelse, og også den meget benyttede H. Iversens Regnskabsbogfor Landmænd ved Karsten Iversen der byggede på hans efterladte materiale og blev udgivet 1908 efter hans død, fik i 2. udg. 1915 en form der afveg fra I.s principielle standpunkt.

Familie

Forældre: gårdejer Morten I. (1786–1865) og Kirsten Margrethe Lund (1797–1881). Gift 14.12.1884 i Kbh. (Johs.) med Johanne Kirstine Clausen, født 21.8.1859 i Stens ved Ribe, død 17.8.1935 i Kbh., d. af gårdejer Niels C. (1819–66) og Edel Kirstine Petersen (1827–98). -Far til Karsten I.

Bibliografi

H. I. i Årsberetn. fra Det kgl. da. landhusholdningsselsk. 1885–86 118–24 og 1887–88 109–14. – Landmandsblade, 1900 513. Vort landbrug XIX s.å. 565f. Ugeskr. for landmænd 8.r.IV, s.å. 472. Agrarbladet 13.9. s.å. Povl Hansen i Fra Vallekilde folkehøjskole XL, 1933 107–18.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Claus Bjørn, Aksel Milthers: H. Iversen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 17. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=291857