Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

S. Barner

Oprindelig forfatter AChr
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

S. Barner, Hans Sophus Vilhelm Barner, 31.1.1839-14.11.1921, godsejer, politiker. Født på Eskilstrup, Sneslev sg. ved Ringsted, død på Frbg., begravet i Nordrup ved Ringsted. B. var fra barndommen bestemt for landvæsenet som han lærte forskellige steder; han blev underforvalter, forvalter og havde nogle år Prøvegården under Giesegård i forpagtning. Han blev derefter forpagter og senere ejer af sin fødegård Eskilstrup der havde været i familiens eje siden 1790. – Han kom i en ung alder til at deltage i det landøkonomiske foreningsarbejde idet han 1870 indtrådte i udvalget for husmandsbrugets ophjælpning; det er karakteristisk for ham og faldt i tråd med hans sidste års virksomhed når han som ung godsejer først optog et arbejde for småkårsmanden. Han viste så stor nidkærhed i arbejdet for husmændenes ophjælpning at han 1875–79 og 1884–87 fungerede som formand for det store amtsudvalg der beskæftigede sig med denne sag. 1887 udgav han et skrift om Sorø amts landboforeningers virksomhed til ophjælpning af det lille jordbrug. 1887–98 var B. formand for Sorø amts økonomiske selskab 1897–1902 næstformand i De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, 1891–1909 formand for forbundet af sjællandske kvægavlsforeninger, formand for foreningen til kulturplanternes forbedring. I Førslev-Sneslev sogneråd var han formand 1868–74. Han var en af de ledende i agrarbevægelsen, og da agrarforeningen stiftedes 1893 valgtes han til dens første præsident og fungerede til 1895. – 1903–06 var han folketingsmand for Thisted amts 3. valgkreds, Hurupkredsen; han stod uden for partierne, var i valggruppe med højre og tilhørte nærmest de frikonservative. – Som offentlig personlighed nød B. tillid i vide kredse, hans arbejde i de forskellige tillidshverv var præget af retsindighed og en gennemført pligtfølelse. – I de senere år boede han i Kbh., optaget af kirkelige og filantropiske arbejder. Han var bl.a. formand i bestyrelsen for Lindevangshjemmet og for de samvirkende menig-hedsplejer i Kbh. Han testamenterede Eskilstrup og halvdelen af sin formue til Indre mission. - Kammerjunker 1866. Kammerherre 1889. –

Familie

Forældre: godsejer, hofjægermester Leopold Theodor B. til Eskilstrup (1809–87) og Julie Aurelia Munk (1809–83). Gift 15.7.1864 i Kbh. (Holmens) med Bertha Emilie Mathilde v. Lowzow, født 3.8.1839 i Kbh. (Frue), død 5.12.1876 på Prøvegården, Farringløse sg., Sorø amt, d. af kammerherre, senere gehejmekonferensråd, justitiarius i højesteret Frederik v. L. (1788–1869) og Sophie Charlotte Marie v. Blücher (1804–94). – Bror til Konrad B.

Udnævnelser

R. 1893.

Annonce

Ikonografi

Træsnit 1894. Tegn. af O. Bache (Fr. borg), mal. af samme, 1912. Mindesten ved Eskilstrup, 1931. Foto.

Bibliografi

Ugeskrift for landmænd, 1909 og 1921. A. Fibiger: Kammerherre S. B. En Guds mand, 1931. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Anton Christensen: S. Barner i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286520