Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jean Henri Huguetan Gyldensteen

Oprindelig forfatter LLaur
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jean Henri Huguetan Gyldensteen, 1665-14.6.1749, greve, godsejer. Født i Lyon, død i Kbh., begravet i Nørre Sandager k. Efter det nantiske edikts ophævelse 1685 forlod H.s mor med sine tre sønner Frankrig og bosatte sig i Nederlandene. Den ældste af sønnerne oprettede 1686 en stor boghandel i Amsterdam, hvori de to andre brødre siden blev deltagere. Samtidig drev de en omfattende bankiervirksomhed. 1705 ophævedes firmaet i Amsterdam ved den ældste brors død. G. havde da allerede i nogen tid drevet en meget indbringende virksomhed som leverandør først til de engelske tropper i Flandern, siden til de franske tropper under den spanske arvefølgekrig. Han kom dog 1705 i strid med den franske finansminister om betalingen derfor og måtte flygte fra Paris til England hvor det siden fortaltes at han gjorde en svigagtig fallit. Hvordan end dette forholder sig synes han at have reddet en betydelig formue ud af sine spekulationer. Efter sit andet fornemme giftermål blev han 1708 af kejseren optaget i rigsfriherrestanden og blev s.å. sachsen-weimarsk gehejmekrigsråd med rang som statsministre, 1710 drost over det greven af Lippe-Detmold tilhørende herskab Vianen ved Utrecht. 1711 kom han i forbindelse med Danmark hvor han 1712 fik naturalisationspatent som baron Odyck. 1714 blev han dansk kammerherre og envoyé extraordinaire i den øvrerhinske og den nederrhinske westfalske kreds. 1715 købte han godset Cronsburg ved Rendsborg, og 2.4.1717 optoges han med hustru og datter i den danske grevestand med navnet G. I årene 1719 og 1720 købte han hovedgården Enggård på Fyn og to andre gårde, Oregård og Uggerslevgård der 1720 oprettedes til et grevskab under navn af G. I kraft af sin rigdom, sin indsigt i penge- og handelssager og sin smidighed og evne til at omgås mennesker kom G. trods sin lave byrd og sin noget tvivlsomme fortid til at spille en ret fremtrædende rolle. Han hørte til storkansler U. A. Holsteins og hans frues nærmeste venner, og da Det ostindiske Kompagni 1722 var i en vanskelig stilling og ansøgte om at G., skønt han var reformert, måtte blive en af direktørerne i kompagniet gik Frederik IV straks ind derpå. G. beholdt også sin indlydelse under Christian VI. Han var med til at give råd ved Kurantbankens oprettelse 1736 og tegnede sig til Christian VI's glæde for et stort antal aktier. Han opførte 1740 en gård på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade (nu "Land og Folk"). Med en mode-handlerinde havde G. før sit ægteskab sønnen J. H. Desmerciéres. Slægten G. uddøde ca. 1767 med G.s eneste datter hvis datter bragte grevskabet til slægten Knuth, fra hvem det overgik til Bernstorfferne. G. købte 1743 landstedet Rustenborg i Lyngby som han 1748 overlod sønnen. – Gehejmeråd 1731. Gehejmekonferensråd 1738.

Familie

Forældre: bogtrykker og boghandler Jean Antoine Huguetan (1615-81) og Marguerite Perrachon (død 1714). Gift 1. gang 3.2.1701 i Amsterdam (Oude Walen Kerk) med Susanne Testas, født 21.1.1680 i Bordeaux, død 12.9. 1703 i Amsterdam, d. af købmand Daniel T. (1643-1722) og Marie Cayrouze (død 1696). Gift 2. gang 1.5.1708 i Amsterdam (Franske k.) med grevinde Mauritia Marguerite Odyck, født mellem 1671 og 76 i Haag (?), død 28.12.1745 i Kbh., d. af greve Wilhelm Adrian af Nassau til Odyck, Cortgeene, Zeist og Driebergen (1632-1705) og Elisabeth van der Nise (1639-98). – Far til Jean Henri Desmerciéres.

Udnævnelser

Hv.R. 1717.

Annonce

Ikonografi

Maleri (Gyldensteen).

Bibliografi

E. van Biema: Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven, Haag 1918. Danm.s adels årbog XXXIX, 1922 476f. F. L. Mourier i Minerva IV, nov. 1804 210-13. Samme i Iris og Hebe, 1807 I 32-77. F. Richardt og T. A. Becker: Prospecter af da. herregårde I, 1844 (ny.udg.II,1976) Gyldensteen. Wm.Norvin i Danske slotte og herregårde, 2.udg.1965 287-304. E. Nystrøm: Lyngby sogn, 1934 80f. Erik Rasmussen i Hist.t.l l.r.lll, 1950-52 137-75.

Referér til denne tekst ved at skrive:
L. Laursen: Jean Henri Huguetan Gyldensteen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 7. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290364