Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Christoffer Gøye

Oprindelig forfatter HBruun
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christoffer Gøye, d. 23.4.1584, godsejer. Død i Viborg, begravet i Gunderslev k. G. nævnes som voksen 1540. 1544-60 havde han Sejlstrup i Vendsyssel som pantelen, og 1558 afstod han et kannikedømme i Roskilde; større len opnåede han aldrig. 1546-50 nævnes han blandt hofsinderne; 1548 var han med i brudetoget til Sachsen. I syvårskrigen deltog han 1564-66, men uden lyst og uden bravour; i hans feltbreve til hustruen træder de militære begivenheder næsten i baggrunden for salget af hans korn, pasningen af hans heste og hunde o.l. Øjensynlig overlod han kun højst ugerne andre forvaltningen af sine vidtstrakte godser. Af hovedgårde havde han efter faderen arvet Avnsbjerg, efter broderen Eskil (død 1560) Gunderslevholm; ved sit ægteskab blev han ejer af Orebygård, og søstersønnen Oluf Mouritsen Krognos' død bragte ham yderligere Clausholm, Bregentved og Bollerup. Adskilligt tyder på at han var både en ivrig og dygtig landmand; mejeribruget på Avnsbjerg stod således i hans tid højt. Talrige endnu bevarede breve, indbydelser o.l. til G. og hans hustru vidner om den opmærksomhed, nærmere og fjernere slægtninge viste det rige og barnløse ægtepark; samtidig røber brevene imidlertid lejlighedsvis både mistro til hans pålidelighed og frygt for hans hensynsløshed, og heller ikke ellers får man noget tiltalende indtryk af hans personlighed. Han var indviklet i en ualmindelig lang række retsstridigheder, til dels med sin nærmeste slægt; mest bekendt er den proces, han 1573 førte med Oluf Mouritsen Krognos i dennes egenskab af forstander for skolen på Herlufsholm hvis stiftelse G. forgæves søgte at omstøde. Ingen kunne derimod tvinge ham til at opfylde Oluf Mouritsens testamentariske bestemmelse om oprettelsen af hospitaler ved hans efterladte hovedgårde.

Familie

Forældre: rigshofmester Mogens G. (død 1544) og Margrete Sture (død 1528). Gift senest 1549 med Birgitte Bølle, født antagelig 1530,død 3.5.1595 på Avnsbjerg, d. af rigsråd Erik B. (ca. 1495-1562) og Sophie Rud (død 1555). -Halvbror til Birgitte G. og Elline G.

Ikonografi

Relief på ligsten (Gunderslev k.). Knælende statue fra epitafium (sst.). Mal. fra 1700-tallet (Gavnø).

Annonce

Bibliografi

Breve til og fra Kristoffer G. og Birgitte Bølle, udg. Gustav Bang, 1898-99. – Chr. H. Brasch: Gamle eiere af Bregentved, 1873 184-92 202-05. Stig Iuul: Fællig og hovedlod, 1940. Samme i Hist. t. 10.r.VI, 1942-44 660-76. Arild Hvitfeldt sst. 248-58. – Papirer i Rigsark.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henry Bruun: Christoffer Gøye i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. oktober 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290411