Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

N.B. Krarup

Oprindelig forfatter AkMil
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

N.B. Krarup, Niels Bygum Christian Krarup, 12.1.1802-26.2.1865, landøkonom. Født i Åle, død i Kbh. (Frbg.), begravet på Frbg. K. blev student 1822 fra Århus, studerede teologi et par år og tog filologisk-filosofisk eksamen 1823. 1825–35 var han andenlærer ved seminariet i Lyngby ved Grenå hvor han samtidig som forpagter drev præstegårdens landbrug. 1835 forpagtede han Frijsendal under Frijsenborg, og her oprettedé han den første landbrugsskole af mere varig betydning i Danmark. Der var tidligere gjort forgæves forsøg på at oprette landbrugsskoler, men først for K. lykkedes det, bl.a. ved den støtte han fik fra landhusholdningsselskabet. 1839 købte han hovedgården Haraldslund ved Århus, og hertil blev skolen overflyttet 1840. Fra 1842 blev den understøttet af staten og udvidedes n.å. til 25 elever foruden en del praktiske lærlinge, men kunne dog ikke rumme alle der ønskede at optages. Det var ingen egentlig bondeskole; de fleste elever synes at have været sønner af embedsmænd og andre uden for landbruget. Kursuset var beregnet på at vare totre år med praktisk arbejde om sommeren og teoretisk undervisning om vinteren. K. var en kundskabsrig og livlig mand der forstod at gøre undervisningen tiltrækkende for de unge. Han var desuden en dygtig praktiker som ved hjælp af sin tids fremskridt, mergling, udgrøftning, planering og brakning drev Haraldslund tillige med en afbyggergård, ialt 560 tdr. land, således at gården også i praktisk henseende blev et godt lærested. Han forestod skolen til 1855 da han solgte gården, men den daglige ledelse blev dog fra 1851 overdraget fætteren J. B. Krarup, mens K. bosatte sig i Kbh. efter at han 1850 var blevet valgt til landstinget hvor han som konservativ havde sæde til 1855, uden dog at spille nogen større politisk rolle. – K. var tillige skaberen af de danske landmandsforsamlinger hvis forbillede han havde lært at kende på rejser i Tyskland. På hans opfordring indbød Randers amts husholdningsselskab til den første landmandsforsamling i Randers 1845. K. valgtes til præsident, og ved den 3. forsamling i Århus 1847 var han vicepræsident. 1841 blev han landvæsenskommissær, 1851 medlem af stutterikommissionen. Han var 1834–36 medredaktør af Ugeblad for den danske Bonde og udgav 1844–46 de to første årgange af Landøkonomisk Maanedsskrift for mindre Jordbrugere. Om skolen på Haraldslund har han skrevet i Tidsskrift for Landøkonomi 1844 og 1847. – Kammerråd 1841.

Familie

Forældre: sognepræst Christen Nielsen K. (1768–1833) og Kirstine Thomsen (1767–1854). Gift 27.9.1827 i Søften med Henriette Manniche, født 20.4.1808 i Hammel, død 21.10.1885 i Kbh. (Frbg.), d. af sognepræst, sidst i Søften og Foldby, konsistorialråd Johan Gottfred M. (1766–1850) og Elsebeth Margrethe Christiane Nielsen (1781–1863). Separeret. – Bror til O. Th. N. K.

Udnævnelser

R. 1852.

Annonce

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

S. C. A. Tuxen: Unge landmænds uddannelse, 1888 14f. S. P. Petersen: Blade af landbrugets hist. i Århus amt, 1892 42. V. Maar i Den kgl. veterinær- og landbohojskole 1858–1908, 1908 76f. C. Krarup i Medd. om familien Krarup, 1922 nr. 5 43f 51. Niels Kristensen i Årbøger udg. af Hist. samf. for Århus stift, 1930 103–11. V. Elberling: Rigsdagens medlemmer 1, 1949 306f.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Aksel Milthers: N.B. Krarup i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. maj 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292967