Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Peder Holm

Oprindelige forfattere KKet og MeHa

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Peder Holm, f. 30.9.1926, komponist, rektor. Peder Holm er af gammel musikerslægt. Hans oldefar var Vilhelm Holm, hans farfar violinisten Ludvig Holm. Peder Holm modtog fra seksårsalderen klaverundervisning af søsteren Lisbeth Holm som siden blev en meget anerkendt klaverpædagog. På Christianshavns gymnasium fandt Peder Holm et meget inspirerende musikmiljø. Han havde allerede som niårig taget fat på at komponere og fik i sin gymnasietid opført skoleoperaen Rosamunde som nu ikke længere figurerer i den officielle værkliste. Samme år som han tog studentereksamen (1944) blev hans Concertino for klaver og strygere opført på restaurant Tokanten hvor der i besættelsesårene afholdtes udstillinger og koncerter. Denne begivenhed regner Peder Holm som sin komponistdebut.

I 1945 begyndte Peder Holm studier ved Det kgl. da. musikkonservatorium hvor han fik Thorvald Nielsen som violinlærer og Knud Jeppesen i teori. Han afsluttede 1947 eksamen i begge disse fag (nogen egentlig komponistuddannelse fandtes endnu ikke) og 1950 aflagde han desuden musikpædagogisk eksamen i klaver og violin. Allerede året forinden havde Peder Holm knyttet forbindelse med det private konservatorium i Esbjerg hvor han dels underviste, dels blev repetitør for det dengang helt nyoprettede Vestjysk symfoniorkester. Peder Holm karakteriserer sin funktion i de første år i Esbjerg som "musikalsk altmuligmand". Han fik hurtigt stor betydning for det vestjyske musiklivs udvikling i egenskab af pædagogisk leder ved konservatoriet (fra 1954) og fast dirigent ved orkestret som da fortrinsvis bestod af amatører. 1964 gik staten ind i konservatoriets drift, og H. skiftede titel til direktør. Ved overgangen til fuld statsdrift i 1974 udnævntes han til rektor, en post han forlod 1977 for at få mere tid til at komponere. Han fortsatte dog som docent til 1989. Han var endvidere dirigent for Vestjysk symfoniorkester 1950-81.

1967 grundlagdes på Peder Holms initiativ Vestjysk kammerensemble, bestående af 10 professionelle musikere som foruden at spille kammerkoncerter besætter nøgleposterne i symfoniorkestret og underviser ved konservatoriet. Blandt Peder Holms øvrige initiativer kan nævnes etableringen af den såkaldte A(lmen) M(usikleder)-uddannelse i 1969. Også andre institutioner har vidst at gøre brug af Peder Holms administrative kunnen og kunstneriske overblik. 1963–67 var han medlem af Danmarks radios programudvalg og 1965–68 af Statens kunstfonds udvalg for tonekunsten.

Annonce

Peder Holm inddeler selv sin kompositionsvirksomhed i tre klart adskilte dele: musik skrevet for børn eller amatører, værker lavet til at udføres i samarbejde mellem professionelle og børn/amatører, og endelig kompositioner skrevet til det professionelle musikliv. En lang række stykker af den første kategori findes udgivet i den pædagogiske serie Musica som Peder Holm siden 1960 har ydet væsentlige bidrag til. Af den anden gruppe har navnlig Pikkutikka for en børnegruppe og symfoniorkester (1973) vakt opmærksomhed. Blandt de sidstnævnte er der grund til at nævne orkesterværket Pezzo Concertante som præmieredes i Danmarks radios kompositionskonkurrence 1965. Dette værk findes indspillet på grammofonplade med komponisten i spidsen for Radiosymfoniorkestret. Som næsten alle andre komponister af denne generation har Peder Holm i begyndelsen af sin musikalske løbebane måttet finde vej ud af Carl Nielsens slagskygge. Men han har også modtaget påvirkninger udefra, først og fremmest fra Béla Bartoks musik.

Blandt hans senere værker kan nævnes korsatsen Solen kender sin nedgangstid, 1980, Kanon for indtil 12 celli, 1984, klaverværket Caccia, 1984 samt Helligdomsbjerget for kor og orkester, 1999.

Af Peder Holms lange opusrække er kun ganske få værker uopførte eftersom han i efterhånden mange år udelukkende har komponeret på bestilling eller til andet bestemt formål, konkurrencer o.l.

Familie

Peder Holm er født i København (Helligånds sogn).

Forældre: arkitekt Helge H. (1891–1973) og maler Gerda Larsen (1894-1981). Gift 24.3.1948 i Kbh. med sangpædagog Kirsten Gammelgaard, født 30.1.1927 i Kbh., d. af assistent Kay Aage G. (1896–1967) og assistent Anna Jensen (1901-81).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Esbjerg, udg. Esbjerg byråd, 1973 nr. 43 (Musik gennem 25 år).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Knud Ketting, Merete Harding: Peder Holm i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=291437