• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jul. Chr. Gerson

Oprindelig forfatter HTopJ
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jul. Chr. Gerson, Julius Christian Gerson, hed oprindelig Joseph Hartvig G., døbt 1832 Julius Christian G., 15.11.1811-28.2.1894, forfatter. Født i Kbh. (Mos.), død på Frbg., begravet i Kbh. (Holmens). G., hvis forældre oprindelig var velhavende, gik nogle år i v. Westens institut og forsøgte senere med J. C. Lindberg som manuduktør at tage artium, men bestod ikke. Han prøvede så sin lykke som provinsskuespiller, men forlod fattig og skuffet selskabet i Skive. På byens hotel gjorde han bekendtskab med proprietær J. H. Bjørn til Grinderslev kloster i Salling; den varmhjertede mand åbnede sit hjem for ham, og G. var i tre år huslærer på gården, kom her under kristelig påvirkning og forberedtes til dåben af præsten Jens Møller (1786-1863). Efter tilbagekomsten til Kbh. kæmpede han hårdt for tilværelsen ved litteraturvirksomhed og tilfældig undervisning; en tid måtte han atter tage huslærerpladser i provinsen (på Livø og på Læsø) og opholdt sig en kort periode i Norge. Omkring 1850 var han æstetisk medarbejder ved Berlingske Tidende, fik plads som korrekturlæser ved Rigsdagstidende som han vendte tilbage til efter at han i årene 1854-61 havde haft ansættelse i Odense som redaktør af Fyens Stiftstidende. Fra 1878 oppebar han en beskeden statsunderstøttelse. G. var et bravt og fromt gemyt, men hans mangel på litterær og økonomisk medgang gjorde ham bitter med årene. Både ved sit forfatterskab og ved sin personlige fremtræden virkede han på sine gamle dage som en overlevende fra en længst forsvunden tid. Han døde på Kbh.s sygehjem. - Under mærket Julius debuterede G. 1838 med Julegave for den fromme Ungdom, hans sidste bog, digtsamlingen Under klar Himmel kom 1890. Mellem disse årstal ligger en meget omfattende produktion med digte og eventyr for børn som særligt felt, men som også tæller nutidsskildringer i prosa og på vers, herimellem den i sin tid populære digtningsrække Tre Livsmomenter, 1860 der i G.s levetid nåede 6. oplag, og flere skuespil, hvoraf Det kgl. teater opførte Intriguen i Præstegaarden, 1847, medens Det var godt gjort, 1860 gjorde fiasko på Casino. Alt er nu glemt undtagen hans nydelige børnesange (til J. C. Gebauers og E. Hornemans melodier); af disse vil En lille Nisse rejste (af Digte for Børn, 1844) bevare hans navn. Som udgiver af børneblade (Maanedskrift for Børn, 1845-47, sammen med Kaalund; Den nye Børneven, 1848-50, Skolen og Hjemmet, 1851-52) har hån en vis litteraturhistorisk betydning. Det fortjener også at nævnes, at han i jan. 1851 under mærket En ung Hustru åbnede rækken af flyveskrifter i Clara Raphaelfejden med Fem Breve til Clara Raphael. – Som eventyrdigter er G. stærkt påvirket af H. C. Andersen, men uden talent. Han havde en lille lyrisk åre, og hans rene og barnlige småvers, små fromme naturstemninger der snart minder om Ingemann, snart om Heine, har inspireret datidens komponister fra Hartmann og Gade nedefter til smukke melodier. – Tit. professor 1891.

Familie

Forældre: skræddermester Hertz G. (ca. 1786-1870) og Frederikke Dehn (1780-1843), Ugift.

Ikonografi

Træsnit 1872. Silhouet af F. v. Gerstenberg. Foto.

Bibliografi

Fr. Bajer: Klara Rafaelfejden, 1879 57-61. Berl. tid. 1.3.1894. III. tid. 11.3.1894. Lærerne og samf., red. Carl Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 277-83. Sv. Leopold: Erindr. Fra min ungdom, 1928 16. Jeppe Aakjær: Muld og mænd, 1932 110-15. Inger Simonsen: Den danske børnebog, 1942 (2. opl. 1966). Hakon Muller i Fyens stiftstid. 28.10.1944. Jens Kistrup i Berl. tid. 19.4.1969.

Referér til denne tekst ved at skrive:
H. Topsøe-Jensen: Jul. Chr. Gerson i Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal. Hentet 22. oktober 2016 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=290004