Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Christian Fleischer

Oprindelig forfatter RPaulli

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christian Fleischer, 10.8.1712-21.3.1768, deputeret i søetaten, forfatter. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Holmens k.). Christian Fleischer dimitteredes privat som student 1728 og tog baccalaureusgraden 1730. Som huslærer kom han i forbindelse med familien Danneskiold og blev derigennem 1742 admiralitetssekretær, 1743 sekretær på den under U.A. Danneskiold udrustede flåde, 1748 overauditør i søetaten, 1754 deputeret i admiralitets- og generalkommissariatskollegiet hvis eneste borgerlige medlem han var, 1767 deputeret i søetatens generalkommissariat.

Christian Fleischer var en dygtig og retskaffen embedsmand. Som overauditør havde han væsentlig del i det store lovgivningsarbejde som resulterede i søkrigsartikelsbrevet 1752 og krigsartikelsbrevet for landtjenesten i søetaten 1756 og fik 20 års eneret på udgivelsen af disse love. Ved siden af sin embedsstilling havde Christian Fleischer vidtspændende interesser. Inden for skønlitteraturen har han bl.a. leveret en oversættelse af C.F. Weisses tragedie Richard III, 1767, vistnok det første danske forsøg med rimfri femfodede jamber. Han er dog især kendt som hovedudgiver (bistået af H.W. Gerstenberg og Peter Kleen) af de såkaldte Sorøske samlinger (Samling af adskillige Skrifter til de skiønne Videnskabers og det danske Sprogs Opkomst og Fremtarv, 1765). Hans egne bidrag der giver samlingen dens karakteristiske præg ("das beste Ferment darinn" kalder Gerstenberg dem) er væsentlig af sproglig art; han fortsatte den puristiske linje fra F.C. Eilschov og J.S. Sneedorff, foreslog "nye" ord som almennyttig, enstydig, gåde, lønning, sysler, og gjorde det første forsøg på en dansk synonymik. Gerstenbergs bidrag i samlingen har Christian Fleischer enten oversat eller underkastet sproglig revision. Han var medarbejder ved Gerstenbergs berømte Litteraturbriefe af hvilke han forfattede nr. 10, om zoologisk litteratur. Han havde omfattende naturvidenskabelige samlinger af hvilke navnlig den ornitologiske udmærkede sig og blev af betydning bl.a. for vennen M. Th. Brünnichs arbejder. – Etatsråd 1763. Virkelig etatsråd 1767.

Familie

Forældre: kaptajn Herman Reinhold Fleischer (1656-1712, gift 1. gang med Magdale Anna Maria Seckman, død 1706) og Nille Wennecke (1682-1770). Ugift. – Halvbror til Johan Seckman Fleischer.

Annonce

Bibliografi

Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur I-III, Stuttgart 1888-90 = Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrh.s XXIX-XXX. – Jacob Baden: Forsøg til en overs. af Tacitus, 1766 77-79. M. Th. Brünnich: Dyrehist. og dyresamlingen udi univ.s natur-theater I, 1782 m. tillæg XXIX. H. G. Garde: Efterretn. om den da. og norske søemagt III-IV, 1833-35. C. C. A. Gosch: Danm.s zool. lit. II,1, 1873 330 335f. Gerstenberg i Zeitschr. für deutsche Philologie XXIII, Halle 1891 59. H. W. Gerstenberg i Archiv für das Studium der neueren Sprachen CXXXVI, Braunschw. 1917 29. A. W. Wagner: H. W. v. Gerstenberg I, Heidelberg 1920. Johs. Lollesgaard: Sprogfilosoferen og sprogforsken i Danm., 1925 102f. L. Magon: Ein Jahrh. geistiger und lit. Beziehungen I, Dortmund 1926. Peter Skautrup: Det danske sprogs hist. III, 1953 (nyt opl. 1968).

Referér til denne tekst ved at skrive:
R. Paulli: Christian Fleischer i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 16. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=289507