Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Alexander Rasmussen

Oprindelig forfatter CKli
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Alexander Rasmussen, Rasmus Alexander Rasmussen, 20.2.1868-28.3.1932, historisk forfatter. Født i Granslev, Viborg amt, død i Ålborg, begravet sst. R. blev student 1886 fra Randers og 1892 cand. teol., var derefter lærer ved Katedralskolelærernes privatskole i Ålborg til 1894 da han blev sognepræst i Sønder og Nørre Kongerslev og Komdrup hvorfra han tog sin afsked 1929 på grund af svagelighed. Han var provst for Helium og Hindsted herreder 1925–28. – R. der fra ung nærede dyb historisk interesse besad store kundskaber på dette område, men hans embedsgerning fjernt fra arkiver og biblioteker bevirkede utvivlsomt at hans evner som historiker ikke kom til deres fulde ret. Efter at han 1905 havde udgivet en med kommentarer forsynet oversættelse af Josephus' Jødernes Krig mod Romerne og 1907 Unitarismen, dens Historie og Theologi, kastede han sig over dansk historie og særlig lokalhistorie; 1912 var han medstifter af Historisk samfund for Ålborg amt og var dets formand 1912– 16 og redaktør af dets årbøger 1916–25, og han har i disse skrevet en mængde lødige afhandlinger. 1914 udgav han De Schimmelmannske Skoler, 1911–14 Klausholms Bønder, 1915 Aalborg 3die (Bælumkredsens historie), 1917 Reformationsjubilæet 1817. Aktstykker og 1919 en nyudga-ve af J. D. W. Westenholz' prisskrift fra 1772, Folkemængden i Bondestanden. R. var også en flittig medarbejder ved værket Danske Herregaarde ved 1920 (I–III, 1920–23) og publicerede en mængde lokalhistoriske artikler i Aalborg Stiftstidende, deriblandt sin 1931 udgivne historiske roman Forvalteren paa Lindenborg. Hans videnskabelige hovedværk var Frederik Münter, hans Levned og Personlighed, 1925 hvis afsluttende del, Münters Dagbøger og Breve han ikke nåede at fuldføre. Om biografien er udtalt, at den som helhed er "et meget smukt Arbejde, udmærket ved grundig Lærdom og selvstændig Behandling, omfattende Kulturforstaaelse og en klar og skøn Fremstillingsform".

Familie

Forældre: gårdejer Søren R. (1840–1922) og Anne Thomasdatter (1846–1920). Gift 2.4.1895 i Ålborg med Dagmar Kjær, født 17.4.1863 i Ålborg, død 25.3.1927 i Rom, begr. i Ålborg, d. af tobaksfabrikant Ole Christian K. (1827–1901) og Marie Schou (1826–1907).

Udnævnelser

R. 1926.

Annonce

Ikonografi

Relief på mindesten 1932 ved "Sandene", Sønder Kongerslev. Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1886, 1911 92. Højesteretsdommen i Arboe Rasmussensagen med bilag, 1916 228–30. Palle Rosenkrantz i Den nye lit. I, 1923–24 86. Henrik Møller i Fra Himmerland og Kjær herred, 1932 589–93. Bj. Kornerup i Hist.t. 10.r.II, 1932–34 118f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
C. Klitgaard: Alexander Rasmussen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 23. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=296183