Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Michael v. Haven

Oprindelige forfattere NlFaa og OAndrup
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Michael v. Haven, 1625-24.1.1679, maler. Begravet i Uggerløse ved Holbæk. v.H. er formentlig oplært hos faderen og tidligt påvirket af Bergens betydeligste maler, Elias Fügenschoug og af sin, også som maler, mere betydelige bror, Lambert. De eneste kendte arbejder fra ungdomsårene i Norge, portrætterne af Otte Krag til Voldbjerg og hustru Anna Rosenkrantz, 1649 (Gjessinggård) røber kun et beskedent talent, men familien v. Haven havde indflydelsesrige beskyttere i Norge der talte dens sag hos kongen. 1650 bevilgede Frederik III v.H. 100 rdl. årlig til fortsat uddannelse i udlandet. Hans rejsemål er ukendte, men hans senere arbejder tyder på at han har været i Holland. I alt fald var han hjemme igen 1656, i hvilket år han udførte det livfulde portræt af Niels Juel (Fr.borg). Arkivalske oplysninger og en tegning af de svenske belejringsværker 1659 (Kgl.bibl.) vidner om hans ophold i København. Fra 1660erne stammer også portrættet af broderen Lambert (Fr.borg) og hans mest kendte arbejde, Københavns nye byvåben der pryder det originale dokument med byens nye privilegier af 1661, nu i Københavns stadsarkiv, og som placerer v.H. som en mand der nød kongens gunst. Herom vidner også inventariet fra det 1689 nedbrændte Sophie Amalienborg der opfører adskillige portrætter af kongefamilien, og et i Göttingen bevaret portræt af dronning Sophie Amalie, signeret 1665. Højdepunktet i v.H.s karriere var tilsyneladende udnævnelsen 1664 til ridsemester ved Sorø akademi der imidlertid var i fuld opløsning, og v.H. var derfor nok så meget virksom i København hvor han formentlig i slutningen af 1660erne udførte portrættet af Frederik III (Rosenborg).

1675 blev v.H. udnævnt til hofmaler og omtales 1676 som kontrafejer på Frederiksborg hvor han skulle udføre fire loftsbilleder til sommersalen. Kun det ene, englen der bærer kronen, fik han færdigt, de tre andre fuldførtes af Peder Andersen. Malerierne blev nedtaget under en ændring af salen 1739 og overladt til grev Otto Thott på Gavnø hvorfra de 1949 kom tilbage til Frederiksborg og opsat påny. Da v.H. havde vanskeligheder med at få udbetalt sin løn både i Sorø og som hofmaler, havde han bestandigt næringssorger der først i hans allersidste år lindredes noget ved broderen Lamberts virksomme støtte. – v.H.s betydeligste arbejde er uden tvivl den dramatiske fremstilling af arvehyldingen 1660. En fremstilling af Christian Vs salving 1671 er signeret v.H., og beslægtet hermed er "kroningen". Alle tre malerier blev 1696 solgt til kongen af v.H.s søn, F. C. v.Haven, og findes på Rosenborg.

Familie

Forældre: maleren Salomon v.H. (død 1670) og hustru. Gift 27.7.1660 i Kbh. med Anna Pedersdatter, død 1672 i Sorø. – Bror til Lambert v.'H.

Annonce

Ikonografi

Mal. og tegn. muligvis forestillende v.H. (kobberstiksamlingen).

Bibliografi

F. R. Friis: Saml. til da. bygnings- og kunsthist., 1872–78. Samme: Bidrag til da. kunsthist., 1890–1901. Carl W. Schnitler i Kunstmuseets årsskr. 1921–23, 1924 192–96. H. Grevenor: Norsk malerkunst, Oslo 1928. Samme i Kunst og kultur XV, Bergen 1928 263–68. Udstilling af soransk kunst 1586–1936, katalog udg. Soransk samfund, 1936. N. L. Faaborg i Hist. medd. om Kbh. Årbog 1977 7–23. – Stambog m. familieoptegn, i Sorø museum.

Referér til denne tekst ved at skrive:
N. L. Faaborg, O. Andrup: Michael v. Haven i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298810