Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Jacob von Doordt

Oprindelige forfattere BBoeg og OAndrup
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jacob von Doordt, d. 1.11.1629, maler. Død i Stockholm. Omkr. 1595 levede i Hamburg kobberstikkeren Peter van der Doort, formentlig fra Nederlandene. 1596 fik en Abraham v. Dort betaling af hertugen af Holsten-Gottorp for modellerede og malede portrætter; han fik senere tjeneste hos kejser Rudolf og var derefter vokspousserer og kontrafejer samt kunstkammerforvalter hos Jakob I og Karl I af England til sin død 1640. Han angives at have malet Christian IV til den kgl. samling i London. 1595 betaltes der i Rostock vokspoussereren Isaac v. Doort en sum for hans arbejde for Christian IV, og n.å. nævnes Isaac contrafeier som en af hoffølget. v. D. har antagelig været en slægtning af de nævnte.

Før sin virksomhed i Danmark har v. D. i en periode formentlig opholdt sig i Braunschweig. En række portrætter af hertugen af Braunschweig og hans familie dateret 1607-09 er således blevet tilskrevet ham (miniaturer af hertuginde Elisabeth, Christian IVs søster og hendes døtre, heraf tre dat. 1607 (hertugen af Buccleuchs saml.); knæstykke af Elisabeth af Braunschweig, 1609 (Fr.borg); helfigursportrætter af samme og hendes børn, heraf en række dat. 1609 (Hampton Court) samt af hertugen af Braunschweig, 1608 (St. James' Palace)). 1610-12 arbejdede v. D. for det danske hof, men betaltes desuden 1610-11 i Wolfenbüttel. Til hans tidligste danske arbejder hører to portrætter af Christian IV (hoftestykke 1610, Rosenborg; olieminiature af samme type, sst.). Fra 1611 er det monumentale helfigursportræt af kongen i rustning (Amalienborg), olieminiaturen af dronningen og prins Christian (Rosenborg) samt to små billeder af Christian IV og hans dronning, og af hans forældre (Gripsholm, Malmøhus). 1612 fik v. D. i Kbh. betaling for to helfigursbilleder af kongen, samt for en voksmodel til en medalje og to miniaturebilleder. 1616 var han en uges tid i Nykøbing F. hos enkedronning Sophie. 1620-21 får han, som nu nævnes som bosiddende i Hamburg, betaling i Gottorp for malerier og vokspousseringer. 1623-24 er han atter i Danmark. Med årstallet 1623 er betegnet miniaturer af Christian IV og Kirsten Munk (Rosenborg) samt hoftestykket af sidstnævnte (Fr.borg; gentagelse i helfigur med børn (Wedellsborg)).

Et helfigursportræt af Kirsten Munk fra 1624 brændte på Fr.borg 1859. 1624 anbefaledes v. D. af Christian IV til Jakob I og prins Karl (Karl I).

Annonce

Det vides ikke sikkert, om han kom til England; dog nævnes i et inventar 1635 over hertugen af Buckinghams malerier i York House et helfigursportræt af Karl I, malet af Abraham v. Dorts bror. Et portræt af Karl I (St. James' Palace), beslægtet med v. D.s sikre værker, er for nylig søgt identificeret med dette. 1625 betalte Christian IV ham 100 daler for nogle kontrafejer. 1626 arbejdede han på Gottorp og i Nykøbing (portræt af dronning Sophie (Fr.borg), replik af billede brændt 1859), 1627-28 igen på Gottorp og 1629 i Stockholm, hvor han døde (miniaturer af Gustaf Adolf (Fr.borg og Stockholm, Kungl. Skattkammar), helfigursportræt af samme, dog kun kendt gennem senere gentagelser; expl. på Gripsholm)). I sine portrætter følger v. D. endnu kompositionsskemaer der var udviklet i 1500-tallet, men har dog formået at forene det internationale hofportræts krav om ro og værdighed med en vis ynde og en levende, indtrængende personkarakteristik. Den afdæmpede farveholdning i dragter og baggrund er ofte kontrasteret af lyse, klare accenter i de næsten miniatureagtigt fint udførte detaljer. Som miniaturemaler er v. D. en af de første der virker i Skandinavien. Hans miniaturer, som viser anvendelsen af den særlige flamsk-engelske skraveringsteknik, er af fremragende kvalitet.

Familie

Margareta, død tidligst 1634

Bibliografi

Horace Walpole og G. Vertue: Anecdotes, 3. udg. II, London 1782 83. F. R. Friis: Bidrag til da. kunsthist., 1890-91. Harry Schmidt: Gottorffer Kunstler, Lpz. 1916 = Quellen und Forschungen zur Gesch. Schlesw.-Holsteins IV. S. Strömbom: Iconographia Gustavi Adolphi, Sth. 1932. K. E. Steneberg i Scandia VII, Sth. 1934 247-66. G. Galster: Danske og norske medailler og jetons, 1936 3 lf 35 46. Fr. Beckett: Kr. IV og malerkunsten, 1937 33-40. T. Holck Colding: Aspects of miniature painting, 1953. O. Millar i Burlington mag. CIV, London 1962 325f. P. Eller: Kgl. portrætmalere i Danm. 1630-82, 1971.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Birgitte B. Johannsen, O. Andrup: Jacob von Doordt i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299076