• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Philip Weilbach

Oprindelig forfatter CEll
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Philip Weilbach, 5.8.1834-22.11.1900, kunsthistoriker. Født i Usserød, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). W. blev student 1852 fra Borgerdydskolen på Chr.havn, cand.phil. n.å. og studerede æstetik og kunsthistorie uden at tage nogen afsluttende eksamen; fra disse ungdomsår stammer en samling oversættelser af antikke anakreontikere (Anakre-ontea, 1855). 1860-62 var han i Rom som sekretær for den danske konsul Johan Bravo og i den skandinaviske forening. Efter sin hjemkomst udgav han De berømte Broncedøre for Hovedindgangen til Baptisteriet i Florens, udførte af Lorenzo Ghiberti, 1862, og udfoldede en livlig publicistisk virksomhed i tilknytning til kritikeren Clemens Petersen og hans kreds; også Bjørnstjerne Bjørnson stod han en overgang nær. En del artikler samlede han i bogen Konst og Æsthetik, 1870. Endvidere skrev han Maleren Eckersbergs Levned og Værker, 1872 og en monografi af H. V. Bissen (1898). 1883 havde han efterfulgt Julius Lange som kunstakademiets sekretær og bibliotekar, hvad han forblev til sin død. Som kritiker og æstetisk forfatter har W. ikke ydet det betydelige, han stod helt i skyggen af Julius Lange. Et par arkitekturhistoriske enkeltstudier (Hvem har bygget Frederiks Hospital? i Medd. fra akad. Architektforen. I, 1898-99 og En bygning af Harsdorff i Trondhjem sst. III, 1900-01) har dog en vis værdi ud over øjeblikket. Et virkelig fortjenstfuldt arbejde der sikrer hans navn mod forglemmelse er derimod hans Dansk Konstnerlexikon, 1877-78 der udkom i en stærkt forøget 2. udgave 1896-97 under titlen Nyt dansk Kunstnerlexikon I–II. Dette i saglig henseende overordentlig solide værk er opbygget på et fyldigt materiale af ekscerpter, også af arkivalske kilder, og på talrige personlige meddelelser fra dalevende kunstnere. Som enkeltmands arbejde er det en bedrift af rang. På foranledning af W.s søn, Frederik W., udsendtes i årene 1947-52 en nyudgivelse af leksikonnet under titlen Weilbachs Kunstnerleksikon I-III, redigeret af Merete Bodelsen og Povl Engelstoft. Allerede 1917 tog Frederik Weilbach de første skridt til denne nye udgave, og på hans initiativ nedsattes en komité bestående af blandt andre Frederik Weilbach selv, Otto Andrup og Peter Hertz; senere blev Sigurd Schultz tilknyttet. Komiteen fik en treårig (senere forlænget) støtte fra Carlsbergfondet og begyndte så det omfattende og årelange arkivalske indsamlingsarbejde, hovedsagelig fra Rigsarkivet, kunstakademiets arkiv og landsarkivet, som 1931 dannede grundlag for manuskriptet, der i de følgende år udarbejdedes med bistand af sagkyndige specialister, foruden redaktionen og komiteen selv, bl.a. Chr. Axel Jensen og Christian Elling.

Familie

Forældre: fabrikant ved Usserød klædefabrik, justitsråd Johan Philip W. (1786-1856) og Martha Christence Muus (1794-1866). Gift 1. gang 11.12.1860 i Rom med Cecilie Adolfine Ammitzbøll, født 30.5.1826 i Randers, død 18.10.1883 i Kbh. (Jac), d. af prokurator Hans Henrik A. (1786– 1831) og Marie Sophie Ammitzbøll (1793-1853). Gift 1. gang 19.3.1886 på Frbg. med Emma Emilie Frederikke Dreyer, født 14.1.1851 i Helsingør, død 24.3.1900 i Kbh., d. af købmand, konsul Carl Frederik August D. (1820-1904) og Juliane Louise Wilhelmine Becker (1825-1900). – Far til Frederik W.

Udnævnelser

R. 1892.

Annonce

Ikonografi

Mal. af Constantin Hansen, 1856 (Fr.borg) som forarbejde til Ægirsgildet. Afbildet på tegn. af H. Olrik efter foto, 1886 (Borchs kollegium). Afbildet på Constantin Hansens mal. 1860–64 af den grundlovgivende rigsforsamling 1848 (Fr.borg). Tegn. af C. A. Kølle, 1862 (skandinav, foren, i Rom). Tegn. (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Pers. hist. saml. I, 1900-07 415. W. Schorn: Fra gamle skuffer, 1906 138. A. F. Krieger: Dagbøger IV, 1921 310; VI, 1925 78, Else Kai Sass i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj XI, 1979 261 277. Merete Bodelsen i Humaniora 5, 1983. – Papirer i Statens museum for kunst. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Christian Elling: Philip Weilbach i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 20. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=299211