Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Ebbe Thestrup Pedersen

Oprindelig forfatter KEBug

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Ebbe Thestrup Pedersen, 13.3.1914-12.9.1998, teolog. Ebbe Thestrup Pedersen blev student fra Ribe katedralskole 1933. Efter teologisk embedseksamen 1939 virkede han en årrække som præst først i København, siden i Lunde på Nordfyn og i Søborg, Nordsjælland. Sideløbende med præstegerningen fortsatte han sine teologiske studier der satte frugt i en række tidsskriftartikler og et par bøger, fx Eksistentialisme og kristendom, 1956. 1959 forsvarede han sin disputats om Luther som skriftfortolker, et grundigt værk i hvilket må fremhæves den instruktive redegørelse for Luthers opfattelse af "Ordet". Få år senere udgav han en Bibelhåndbog, 1961 (5. udg. 1982), der tillige udkom på norsk og svensk.

1962 udnævntes Ebbe Thestrup Pedersen til professor i kristendomskundskab ved Danmarks lærerhøjskole, en stilling han beklædte indtil han 1981 tog sin afsked. På lærerhøjskolen blev det bl.a. hans opgave at grundlægge den nye fagligpædagogiske kandidatuddannelse i faget. Af videnskabelige arbejder fra professortiden skal nævnes det af ham redigerede udvalg af Luthers prædikener og skrifter vedrørende bibelfortolkning (1964). Fremhæves må endvidere de gedigne lærebøger om Jesu forkyndelse, 1970 (4. opl. 1980, 2. rev. udg. 1989) og Apostelen Paulus, 1971 (2. udg. 1981).Af senere værker kan nævnes Nattergalen fra Wittenberg. Om Luthers salmedigtning, 1989 og Paulus' testamente, 1991.

Ebbe Thestrup Pedersens videnskabelige interesse samlede sig i øvrigt om religionspædagogikken, herunder specielt fagdidaktikken. På dette område måtte han begynde på bar bund idet der ikke her i landet var tradition for at dyrke disciplinen på videnskabeligt niveau. Hans religionspædagogiske forfatterskab foreligger i en række tidsskriftartikler samt i det omfattende værk om Dåb og dåbsundervisning i folkekirken, 1976. Disse udgivelser er præget af forfatterens systematiske evne og af en bemærkelsesværdig bredde mht. orienteringsfeltet. Da Ebbe Thestrup Pedersen tiltrådte som professor var folkeskolens kristendomsundervisning lovmæssigt bundet til at være i overensstemmelse med folkekirkens evangelisk-lutherske lære. Han forsvarede længe loyalt denne bestemmelse men blev efterhånden overbevist om at den var utidssvarende. Da fagets konfessionelle binding ophørte med folkeskoleloven af 1975 havde han forståelse for, at denne nyordning var nødvendig. Over for nykonfessionalismens forsøg på at kirkeliggøre skolefaget erklærede han skarpt at folkeskolen ikke skal være "en ideologifabrik". I kraft af sin solide faglige forankring og sin evne til at gennemtænke tidens problemer bidrog Ebbe Thestrup Pedersen væsentligt til at føre faget og dets lærere gennem en vanskelig omstillingsproces.

Annonce

Familie

Ebbe Thestrup Pedersen blev født i Ikast. Forældre: skræddermester, senere indremissionær Rasmus Pedersen (1875–1947) og Kristine Marie Thestrup (1890–1918). Gift 5.5.1941 i Agerbæk, Fåborg sogn, med Elna Grue, født 22.2.1916 i Folding sogn, datter af gårdejer Kristian Ebbesen Grue (1883–1958) og Else Marie Petrea Lund (1887–1954).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskrift udgivet af Københavns universitet november 1959 201 f. – Religionslæreren LVIII, 1962 35. Kr. Jensen samme sted LXX, 1974 3. K.E. Bugge m.fl. samme sted LXXVII, 1981 aug. nr. 4.

Referér til denne tekst ved at skrive:
K. E. Bugge: Ebbe Thestrup Pedersen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298255