Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hans Henriksen Bang

Oprindelig forfatter BjKorn
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Henriksen Bang, d. .1620, præst. Død i Besser. B. blev student 1590 og opnåede ved faderens død 1591 kgl. understøttelse til at fortsætte sine studier; han tog baccalaurgraden 1593 og var derefter rektor i Odense indtil han 1594 blev beskikket til hovmester for Otte Axelsen Brahe til Elved med hvem han rejste udenlands. 1594 blev han immatrikuleret i Herborn, 1597 var han i Basel og siden s.å. i Geneve, besøgte derpå Lyon, Orleans og Paris, men blev fra den sidstnævnte by kaldt tilbage til Danmark. Formodentlig har han på denne udenlandsrejse erhvervet sig sin magistergrad. 1600 blev han sognepræst ved Helligåndskirken i Kbh. og må snart have vundet sig et anset navn thi allerede 1609 valgte købstadpræsterne i Ålborg stift ham til deres biskop. Kongen tog dog intet hensyn til valget, men udpegede universitetsprofessoren Chr. Hansen Riber. Under Kalmarkrigen digtede B. En liden Krigssang som udkom 1611 ligesom der også tillægges ham flere salmer, og 1611–12 udgav han ligprædikener over Otte Axelsen Brahe, Sten Rosensparre og Henrik Gøye. I disse skrifter viser han sig som en habil opbyggelsesforfatter i Melanchtons stil. 1614 blev han valgt ind i den gejstlige ret der skulle dømme i præsten Oluf Kocks sag, men da han tillige skulle optræde som vidne i denne gjorde Hans Poulsen Resen indsigelse imod hans valg, og han måtte derfor udtræde. 1616 blev han ved direkte kgl. udnævnelse beskikket til præst i det store kald i Besser og Onsbjerg samt til provst over Samsø. Hans hustru overlevede ham i mange år i den yderste fattigdom.

Familie

Forældre: borgmester Henrik B. (død 1591) og Karine (levede 1591). Gift Margrethe (levede endnu 1648), d. af klosterforstander Iver Bertelsen (død 1583) og Else Mule (død 1605).

Bibliografi

F. E. Hundrup: Stamtvl. over Oluf Bangs efterkommere, 1875 91. J. C. Bloch: Den fyenske geistligheds hist. I,2, 1788 346–49. Kirkehist. saml. 2.r.VI, 1872–73 81 109; 3.r.I, 1874–77 590f 600.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bjørn Kornerup: Hans Henriksen Bang i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 9. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=286419