Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hans Allesen Bunkeflod

Oprindelig forfatter Hens
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Hans Allesen Bunkeflod, 28.2.1606-5.5.1678, præst. Født i Bunkeflod i Skåne, død i Slagelse. B. dimitteredes fra Lund skole 1623 og studerede de næste par år i Kbh. med en kortere afbrydelse 1625 som følge af pesten. 1626 havde han planer om at fortsætte studierne i udlandet, men dette synes han dog allerede en tid inden faderens død Skt. hansdag s.å. at have opgivet for i stedet at prøve at opnå embedet som dennes eftermand v skønt han endnu langtfra havde den for kaldelse krævede alder på 25 år. En anbefaling fra kancelliet tre dage efter dødsfaldet og testimoniet fra universitetet den følgende måned overvandt dog biskoppens betænkeligheder. 1630 fik B. magistergraden, og 1634 nævnes han som viceprovst i herredet. Hans virksomhed som præst omtales rosende i visitatsbogen men synes ellers i mere end 30 år at være forløbet uden andre særlige begivenheder end en mindre trætte 1653 med Malmørektoren Peder Hermansen om en afgift der n.å. blev afgjort til dennes fordel, samt at præstegården nedbrændte 1657. De følgende år bragte imidlertid større omskiftelser i B.s tilværelse idet han fra efteråret 1658 var indviklet i den sammensværgelse der under ledelse af Bartolomæus Mikkelsen fra Limhamn i Hyllie sogn og generaladjudanten Mikkel Skov havde som formål at overrumple Malmø og bringe befolkningen i de ved Roskilde-freden afståede provinser til rejsning mod svenskerne. Komplottet blev forrådt april 1659, B. arresteredes og dømtes december s.å. fra kjole og krave, hans gods konfiskeredes, og dødsdommen ramte ham med flere andre. På retterstedet blev hans eksekution udsat, og han tilbragte endnu adskillige måneder i fængsel mens hans hustru søgte at tilvejebringe den forlangte løsesum på 2000 dir. hvoraf i hvert tilfælde 200 dir. blev betalt. Efteråret 1660 blev han løsladt og rejste derpå til Danmark hvor han efter at være blevet ordineret på ny fungerede som slotspræst på Frederiksborg og 1661 kaldtes som sognepræst til Skt. Mikkels k. i Slagelse og var desuden i en årrække herredets provst.

Familie

Forældre: sognepræst i Bunkeflod og Hyllie mag. Niels Allesen (gift 1. gang med Helena Lauritsdatter, ca. 1581-98) og Mette Olofsdatter (1587-1663). Gift 1634 med Barbara de Fine, ca. 1615-78, d. af provst i Helsingborg Hans Arnoldsen de F. og Christina Knudsdatter.

Bibliografi

H. F. Rørdam: Hist. saml. og studier I, 1891 77-95. Hist. t. for Skåneland II, Lund 1904-08 316f. - A. Halling: Meine Vorfahren II, Glückstadt 1905 1-36. - G. Treschow: Danske jubellærere, 1753 177-80.- P. Severinsen og C. A. Jensen: Slagelse sankt Mikkels kirke og sogn, 1933. - Lunds stifts herdaminne II, 2, udg. G. Carlquist, Lund 1948 193-97 (m. henvisn.).

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
H. A. Hens: Hans Allesen Bunkeflod i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 11. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287940