Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Niels Jespersen

Oprindelig forfatter EAbr
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Jespersen, 1518-22.11.1587, biskop, udgiver af kirkemusikalsk værk. Født i Viborg, død i Odense, begravet i Skt. Knuds k. I sin ungdom var J. hører, mulig ved en skole i Viborg. Han blev 1544 præst ved Frue kirke i Ålborg, men forflyttedes 1555, efter at have taget magistergraden, til Peders kirke i Malmø, 1558 kaldtes han til præst ved Frue kirke i Kbh. og udnævntes 1560 til biskop over Fyn. Som biskop optrådte han med stor myndighed og holdt streng justits i sit stift, samtidig med at han med iver tog sig af menighedens oplysning og ungdommens kristelige undervisning og tilså præsternes embedsførelse. I sin stærke nidkærhed som biskop minder han om sin embedsbroder i Sjællands stift, Peder Palladius; nævnes kan her hans skarpe indgriben over for klosterjomfruernes levned i Maribo. Teologisk tilhørte han afgjort den filippistiske retning og stod i nært venskabsforhold til Niels Hemmingsen der dedicerede ham sin kommentar til Thessalonikerbrevene 1566.

Også kirkesangen lå J. varmt på sinde; han indprenter ofte stiftets præster en værdig og anstændig udførelse af gudstjenestens musik. Denne omsorg for kirkemusikken kom stærkest til orde i hans store sangværk, gradualet, på hvis udgivelse han allerede fik privilegium 1565, men som først udkom 1573, og som sammen med Hans Thomesens salmebog udgør den danske lutherske kirkes egentlige "klassiske" sangbøger. Gradualets opgave var at skaffe ensartethed i kirkesangen landet over; det er rimeligvis i sin kerne udtryk for den liturgisk-musikalske norm i de store kbh.ske kirker og købstadkirkerne, men tager også i sin videre udformning hensyn til de mindre kirkers forhold. Gradualets messeordning ligger tæt op ad de katolske forbilleder, og ved at bevare både ren latinsk messe og en dansk-latinsk blandingsmesse er det at opfatte som en konservativ reaktion mod den danske Malmøtradition. I øvrigt består indholdet i stort omfang af middelalderens gregorianske sang (foruden en del danske salmer) der sikkert er trykt op direkte efter den danske middelalders katolske gradualer. J.s graduale er på denne måde et indirekte vidne om den kirkelige sang i dansk middelalder (selve de middelalderlige bøger ødelagdes efter reformationen, formentlig efter udgivelsen af J.s graduale). Denne vigtige kilde for vort kendskab til både den katolske og den efterreformatoriske tids danske kirkesang spillede i datiden en meget stor rolle i gudstjenesten. Den var rettesnor for hele gudstjenestens musikalske del og skulle sammen med Bibelen, Thomesens salmebog og kirkeordinansen findes i enhver dansk kirke, lænket til degnestolen. Den udkom i fire udgaver 1573, 1583, 1606 og 1637.

Familie

Forældre: borgmester Jesper Simonsen (død 1544) og Margrethe Nielsdatter (død 1577, gift 2. gang før 1552 med kantor ved Viborg domkirke Niels Friis, død 1557, gift 1. gang med Anne Høg, død 1545). Gift 1. gang med enken Anne Andersdatter fra Slagelse, død 5.3.1582. Gift 2. gang 21.10.1582 med Else Hansdatter, født 1560, død 30.3.1623 (gift 2. gang med guldsmed i Odense Diderik Fuiren, død 1604, gift 3. gang 1605 med læge Jens Mule i Odense, 1564–1633, gift 2. gang 1624 med Anne Villumsdatter, ca. 1602–52, gift 2. gang 1638 med læge Christopher Schultz, død 1646).

Annonce

Bibliografi

Udg. N. J.: Graduale, ved Erik Abrahamsen, 1935.

Kilder. Kirkehist. saml. I, 1849–52 140–42 (brev). Danske kirkelove, ved H. F. Rørdam II, 1886 76–78. Kancelliets brevbøger III, 1893–95 641; IV, 1896 520.

Lit. E. Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ III, 1747 393–97. J. C. Bloch: Den fyenske geistligheds hist. I, 1787 23–49. C. J. Brandt i Kirkehist. saml. I, 1849–52 137–40. H. F. Rørdam sst. 3.r.V, 1884–86 79–92 628–35 812–18. Samme: Kbh.s univ.s hist. II, 1869–72; IV, 1868–74. Erik Abrahamsen: Liturgisk musik i den da. kirke efter reformationen, 1919. Bj. Kornerup i Den danske kirkes hist. IV, 1959.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Erik Abrahamsen: Niels Jespersen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 18. august 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292176