• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Mogens Krafse

Oprindelig forfatter TJx
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Mogens Krafse, d. 16.10.1474, biskop i Odense. Begravet tidligst i Skt. Knuds k. i Odense. K. tilhørte en dansk uradelslægt, hvis ældst kendte medlem ridder Niels Nielsen til Skovsbo (-1396–1404-) måske var farfar til biskop M. K. og dennes bror Jesper K. (- 1471–1504) der var høvedsmand på Kbh.s slot (1482-) og gift med Karen Tygesdatter Lunge af Basnæs. Deres søn ridder Hans K. til Basnæs (1487–1530) fik 1523 overdraget forsvaret af Sjælland, men gik i Frederik Is tjeneste og blev medlem af rigsrådet. K. havde taget magistergraden da han 1453 som kong Christian Is kapellan blev sendt til Rom for at søge at få løst striden om det norske ærkesæde – dog uden held. 1455 var han sognepræst i Kettinge på Als med ventebrev på et par kanonikater og blev sendt på endnu en gesandtskabsrejse til Rom. Et årstid senere træffes K. som kongens kansler og kannik i Lund og fik 1459 efter indstilling af både konge, bisp og kapitel i Odense pavelig udnævnelse som Henneke Ulfeldts koadjutor. Men ved Ulfeldts død 1459 blev K.s ret til bispeværdigheden bestridt af Peder Axelsen Thott som hævdede at være valgt af kapitlet og derfor søgte hjælp i Rom, dog uden resultat. K. bevarede den nære tilknytning til Christian I, og kampen med Peder Axelsen om bispeværdigheden lod ham naturligt tage kongens parti da den store strid med Axelsønnerne og den med dem besvogrede Eggert Frille brød løs 1466. Gennem hele sin bispetid var K. et meget aktivt medlem af rigsrådet – mere end det almindeligvis var sædvane for Odensebisperne. Ikke mindst i de vanskelige forhandlinger med svenskerne synes K. at have været en indflydelsesrig rådgiver, og han ledsagede kongen på toget til Stockholm 1471. – K. havde en del private midler som han anvendte til udsmykning af Skt. Knuds domkirke og kloster og til indstiftelse af et (senere nedrevet) Skt. Knuds kapel. Den senmiddelalderlige forøgelse af byernes fattige søgte han at råde bod på ved at oprette en fattigstiftelse for Odense by. K.s forhold til Bursfelde-kongregationen og reformbevægelserne i det hele taget kendes ikke, men alt tyder på at han var indforstået med at indføre et verdsligt domkapitel i Odense, hvilket var et af formålene med Christian Is rejse til Rom 1474, men K. døde før det kunne gennemføres.

Familie

Forældre: Mogens K.

Bibliografi

Danske mag. II, 1746 1–25. Diplomatarium Christierni I, 1856. Acta pontificum Danica, udg. Alfr. Krarup og J. Lindbæk III, 1908. Missiver fra Chr. Is og Hans' tid, udg. Will. Christensen I-II, 1912–14. – Danm.s adels årbog XVI, 1899 252f. C. T. Engelstoft: Odense bys hist., 1880 (reproudg. 1978). Johs. Lindbæk: Pavernes forhold til Danm., 1907.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Thelma Jexlev: Mogens Krafse i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 19. oktober 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=292911