Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

C. Christensen

Oprindelige forfattere CBjø og HaJen
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

C. Christensen, Christen Christensen, 26.7.1824-13.12.1891, historiker. Født i Ålborg, død i Hørsholm, begravet sst. C. blev 1844 fuldmægtig ved Hørsholm amtstue, tog 1849 dansk-juridisk eksamen og konstitueredes 1857 som amtsforvalter i Hørsholm. Han afgik ved embedets nedlæggelse s.å., men bestyrede til 1875 den filial der afløste den nedlagte amtstue. Foruden dette embede havde C. en omfattende privat virksomhed som administrator af jordegods, og han beklædte forskellige offentlige hverv, bl.a. var han medlem af Frederiksborg amtsråd 1866-71, formand for Hørsholm sogneråd 1868-88 og for Hørsholm distrikts økonomiske selskab 1861-91. Ved siden heraf var C. virksom som forfatter, dels af landøkonomiske, dels og især af agrarhistoriske bidrag. I 1879 udgav han Hørsholms Historie (fot. optr. 1976) der ikke mindst ved sin indgående behandling af bøndernes forhold i ældre og nyere tid stadig hævder sig som en af de bedste godshistorier. 1886 udkom første del af Agrarhistoriske Studier (delvis offentliggjort i Tidsskrift for Landøkonomi 1884-85) der er righoldige hvad angår 15- og 1600-tallet, men kortfattede og svagere for middelalderens vedkommende. 1891 kom anden del der behandler perioden fra 1660 til 1849. Skildringen er præget af en klar fordømmelse af enevælden og har karakter af en omfattende materialesamling. C. byggede både for første og anden dels vedkommende på den eksisterende litteratur men fremdrog i et vist omfang utrykt kildemateriale. En tredie del om tiden efter 1849 blev ikke færdiggjort. C. præges som historiker af nationalliberalismens bondevenlighed og hårde fordømmelse af den enevældige periode. Agrarhistoriske Studier blev ikke, som C. havde håbet det, folkelæsning, men har stadig betydning for udforskningen af dansk landbrugs historie.

Familie

Forældre: musiklærer i Ålborg, senere organist i Holstebro Christian C. (1800-66) og Ane Cathrine Hansen (1803-85). Gift 12.10.1850 i Blovstrød med Charlotte Sophie Henriette Lund, født 16.11.1821 på Jerstrup, Grindløse sg. død 27.4.1901 i Hørsholm, d. af forpagter, senere ejer af Fredsholm ved Nakskov og Nebbegård ved Blovstrød, justitsråd Henrik August L. (1792-1863, gift 2. gang 1824 med Caroline Marie Dons, 1797-1875) og Isabella Sophie Schøller (1801-21).

Udnævnelser

Kammerråd 1857.

Annonce

Ikonografi

Mindesmærke i Hørsholm 1924 med medaljon af Rik. Magnussen, rejst af Hørsholm distrikts økonomiske selskab. Foto.

Bibliografi

III. tid. 11.3.1888. Ugeskr. for landmænd, 7.r. IV, 1891 309-11 og 325f. Vort landbrug XI, 1892 33-35. P. F. i Danskeren X, 1893 289-95.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Claus Bjørn, Hans Jensen: C. Christensen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 22. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=288240