• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Oscar B. Muus

Oprindelige forfattere HLars og JVest
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Oscar B. Muus, Oscar Hakon Valdemar Bruun Muus, 24.11.1847-12.12.1918, grosserer, handelsminister. Født i Odense, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). Fra sit 9. år undervistes M. på Sorø akademi og fik derefter en grundig handelsuddannelse i England, Belgien og Tyskland. Hjemkommen fra udlandet trådte han ind i faderens forretning der var grundlagt med kornhandel i Kerteminde 1829 og etableret i Odense fra 1841, begge steder under firma Elias B. Muus, og fra 1857 i Kbh., her under firma B. Muus & Co. Efter en del virksomhed i provinsen flyttede M. 1879 til Kbh., løste borgerskab som grosserer og blev 1886 optaget som associé i slægtens tredelte forretning. I Kbh. vandt M. hurtigt megen anseelse som dygtig kornhandler. 1888-1910 var han medlem af Grosserersocietetets komité og 1904-10 formand for Kbh.s bedømmelses- og voldgiftsudvalg for kornhandelen og foderstofhandelen. 1889-95 var han medlem af Kbh.s borgerrepræsentation og 1890-1910 af havnerådet hvor han navnlig udførte et betydeligt arbejde for Kbh.s frihavn. Han var en nær ven af C. F. Tietgen og som han overbevist frihandelsmand. Da Klaus Berntsen, der havde kendt M. gennem mange år, dannede regering 1910 udpegede han M. til handelsminister og styrkede derved venstreregeringens anseelse med en respekteret liberal byerhvervsmand, men nogen parlamentarisk styrke for regeringen var M. ikke. Han stod af naturlige grunde det politiske livs særlige vilkår fjernt og ydede ikke nogen selvstændig indsats af betydning. Hans væsentligste lovgivningsresultat var en ajourført lov om bogføringspligt. Personligt var M. i besiddelse af megen naturlig elskværdighed med udpræget retsind og nobelhed i tankegang og handlemåde.

Familie

Forældre: konsul, købmand Elias Bendz M. (1805-93) og Marie Christine Bruun (1806-64). Gift 13.9.1872 i Langå, Jylland, med Helene Louise Hermandine Guldberg (ved dåben Gudberg), født 2.7.1851 i Kbh. (Frue), død 9.11.1891 sst. (Jac.), d. af tømrersvend Joachim David Græbe G. (1806-51) og Christiane Jensine Rademacher (1807-97). – Far til Thorbjørn M.

Udnævnelser

R. 1894. DM. 1908. K2. 1912.

Annonce

Ikonografi

Mal. af Knud Larsen, 1905 (bl.a. Købmandsskolen, Kbh.). Træsnit. Foto.

Bibliografi

O. B. M. i Mit hjem I, 1911 60-62. – Ove Krak: Danm.s ældste forretninger, 1915. Berl.tid. 12.12.1918. Børsen 13.12.s.å. Kl. Berntsen: Erindr. III, 1925. De danske ministerier 1901-29, ved Sv. Thorsen, 1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Helge Larsen, Jens Vestberg: Oscar B. Muus i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 29. januar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=294594