Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Niels Lunde Reiersen

Oprindelig forfatter PEng
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Lunde Reiersen, 16.2.1742-20.7.1795, fabrikant, købmand, legatstifter. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Nic), begravet sst. (Ass.). R. var som dreng en tid til søs, men adjungeredes 1760 faderen som bogholder ved varemagasinet, og 1763 betroedes det ham at gå med en prøvesending af magasinets varer til Thorn i Polen. Da magasinet 1768 omordnedes blev han dets bogholder- og kasserer og n.å. blev han tillige sekretær ved en kommission der skulle have opsyn med landets fabrikvæsen, hvad der førte til at han 1774 blev selvstændig fabrikkommissær for Kbh. Da varemagasinet på ny omordnedes 1777 blev han medlem af dets direktion og 1782, da det ophørte, medlem af fabrikdirektionen. I sin stilling som fabrikkommissær (1774– 77) viste han sig som en energisk embedsmand med et klart syn på forholdene, men foruden at være embedsmand var han tillige både fabrikant og købmand. Fra begyndelsen af 1775 overtog han den af staten i sin tid drevne kgl. silkefabrik som hans far fra 1760 havde været medejer af. I denne sin industrielle virksomhed nød han statens støtte i væsentlig grad; fra 1786 var grosserer Hans Brandorph hans kompagnon i fabrikken. Det er dog næppe ved denne virksomhed han tjente sin store formue, men snarere ved den handelsforretning han 1775–90 drev sammen med Frédéric de Coninck Handelshuset de Coninck & R. deltog dristigt og heldigt i den handelskamp som de daværende krigsforhold åbnede for de neutrale magter. Det bragte en række skibe som tilhørte krigsførende staters undersåtter under dansk flag og gennemførte sejrrigt de private ostindiske ekspeditioner, hvad der rejste en storm imod det i Asiatisk Kompagni der tidligere havde haft monopol på denne handel; 1787 overtog det det østersøisk-guineiske kompagni. 1783 købte R. godserne Nysø, Jungshoved og Oremandsgård og 1785 Lilliendal, Høfdinggård og Skuderupgård. Han var en forretningsmand med betydelige evner, en handlekraftig, selvstændig og vidtskuende personlighed. Ved sit testamente af 30.3.1793 stiftede han det R.ske fond der skulle tjene til "Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse" både ad teoretisk og praktisk vej i Kbh. og de sjællandske købstæder. Beholdningen i hans bo der overgik til fondet var ca. 499 000 rdl.; legatkapitalen er 3 mio. kr. (1982).

Familie

Forældre: bogholder ved det almindelige varemagasin, justitsråd Peter R. (1713–73) og Anna Elisabeth Lunde (1719–79). Ugift.

Udnævnelser

Agent 1774. Etatsråd 1783.

Annonce

Ikonografi

Mal. af E. Pauelsen, 1784 (Fr.borg), gengivet i litografi af bl.a. I. W..Tegner 1854, i træsnit 1872 og 1874 samt på porcelænsvase fra/fca.1920 (Bing & Grøndahl). Min. Relief på gravmæle. Medalje af C. Christensen, 1831 og af A. Hoppensach, 1887.

Bibliografi

C. Nyrop: N. L. R., 1896. R. Berg i Tidsskr. for industri XXII, 1921 81–84. Aage Rasch: Niels Ryberg, 1964.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Povl Engelstoft: Niels Lunde Reiersen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 31. marts 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=296270